Лизинг

Продукт Валюта Мөөнөтү Пайызддык чен (жылдык)
ЕАӨБ - Лизинг "ЕврАзия Өнүктүрүү Банкы" som 7 жылга чейин 6% жылдык
Лизинг - Кредит som 3 жылдан ашпайт жылдык 16 % - 20 % чейин
АБ - Лизинг som 6 жылдан ашык эмес жылдык 17 % - 21% чейин
usd 6 жылдан ашык эмес жылдык 10 %- 14 % чейин
ОКӨФ - Лизинг som 5 жылдан ашпайт жылдык 9 %
usd 7 жылдан ашпайт жылдык 5 %
rub 5 жылдан ашпайт ресурстардын наркына жараша өзүнчө чечим менен бекитилет
"Жогорку продуктивдуу асыл тукум мал" Лизинг som 5 жылдан ашык эмес жылдык 16 %