Мамлекеттик программалар боюнча кредиттер

Кредиттик продукт Валюта Кредит мөөнөтү Пайызддык чен (жылдык)
“Агроөнөр жай комплексин кредиттөө” KGS 60 айга чейин жылдык 6%
"Товардык кредит" KGS 2023-жылдын 15 - ноябрына чейин 4,5%
«Финансылык жардам» KGS 36 айга чейин 0%
«Өндүрүш кредит» (АЧК-10) KGS 60 айга чейин 6%
«Айыл чарба» (АЧК-11) KGS 36 айга чейин 6%

Кредит алуу үчүн документтердин минималдуу пакети:

  1. Карыз алуучунун / күрөө берүүчүнүн, жубайынын паспорту;
  2. Карыз алуучунун жана күрөө берүүчүнүн никеси жөнүндө күбөлүк;
  3. Жубайынын насыя алууга жазуу жүзүндөгү макулдугу;
  4. Үй-бүлөнүн курамы жөнүндө маалымкат, малдын бар экендиги жөнүндө маалымкат, жер үлүшүнө документтер;
  5. Күрөө документтери (Мамлекеттик каттоо кызматынын күбөлүгү жана укук, укук белгилөөчү документтер);
  6. Финансылык отчеттор / отчеттор.

Бул документтердин тизмеси толук эмес, эгерде зарыл болсо, Банк кошумча
документтерди сурап алууга укуктуу.