Бизнес кредиттер

Кредиттик продукт Валюта Кредит мөөнөтү Пайызддык чен (жылдык)
"Аракетке-Берекет" KGS Ипотекага 84 айга чейин, Башка кредиттерге 36 айга чейин Ипотека - КР Улуттук банкынын эсептик чени+2%; Башка кредиттер - КР Улуттук банкынын эсептик чени+6%.
«Өндүрүш кредит» KGS 60 айга чейин 18% дан*
USD 60 айга чейин 9% дан
EUR 60 айга чейин 95 дан
«Бизнес кредит» KGS 60 айга чейин 18% дан баштап*
USD 60 айга чейин 9% дан баштап
EUR 60 айга чейин 9% дан баштап
RUB 60 айга чейин 14% дан баштап
«Өндүрүш кредит» KGS 60 айга чейин 18%дан баштап*
USD 60 айга чейин 9%дан баштап
EUR 60 айга чейин 9%дан баштап

Кредит алуу үчүн документтердин минималдуу пакети:

  1. Карыз алуучунун / күрөө берүүчүнүн, жубайынын паспорту;
  2. Карыз алуучунун жана күрөө берүүчүнүн никеси жөнүндө күбөлүк;
  3. Жубайынын насыя алууга жазуу жүзүндөгү макулдугу;
  4. Үй-бүлөнүн курамы жөнүндө маалымкат, малдын бар экендиги жөнүндө маалымкат, жер үлүшүнө документтер;
  5. Күрөө документтери (Мамлекеттик каттоо кызматынын күбөлүгү жана укук, укук белгилөөчү документтер);
  6. Финансылык отчеттор / отчеттор.

Бул документтердин тизмеси толук эмес, эгерде зарыл болсо, Банк кошумча
документтерди сурап алууга укуктуу.