Тарифтер

"Айыл Банк" ААКсынын  жеке адамдарга  көрсөтүлгөн  тейлөө кызматтарынын тарифтери

"Айыл Банк" ААКсынын кредиттик операциялары боюнча тарифтери

ЭСКЕРТҮҮЛӨР

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Банк белгиленген тарифтерди рыноктун шарттарына жараша өзгөртүүгө, ошондой эле ыйгарым укуктуу органдардын/адамдардын чечимине ылайык кардар менен макулдашуу боюнча депозиттер, кассалык эсептешүү кызматтары үчүн жеке тарифтерди белгилөөгө укуктуу.