Кардарларды кабыл алуу тартиби

Кызматы

Аты-жөнү

Күнү

Убактысы

Банк Башкармасынын Төрагасы

Алимджанов Тилек Буромбаевич  Бейшемби саат 10:30дан 12:00гө чейин
Банк Башкармасынын Төрагасынын орун басары Норузбаев Жанар Жолдошбекович Шейшемби саат 15:00дөн 16:00гө чейин
Банк Башкармасынын Төрагасынын орун басары Турбатова Диана Радмировна Бейшемби саат 15:00дөн 16:00гө чейин
Банк Башкармасынын Төрагасынын орун басары Телеушева Айгуль Толенбергеновна Шейшемби саат 10:00дөн 11:00гө чейин
Банк Башкармасынын Төрагасынын орун басары Мусуралиев Нурдин Соотбекович Шаршемби саат 09:00дөн 11:00гө чейин
Банк Башкармасынын Төрагасынын орун басары Тазабеков Эркин Маратович Шейшемби саат 10:00дөн 11:00гө чейин