Социалдык кредит продуктылары

Кредиттик продукт Валюта Кредит мөөнөтү Пайызддык чен (жылдык)
"Экопродукт" KGS 84 айга чейин 19%
"Чакан–АБ" KGS 36 айга чейин 22%дан жогору
«Кумтор -Чакан» KGS 24 айга чейин 10%
"Айым кредит" KGS 36 айга чейин 17%

Кредит алуу үчүн документтердин минималдуу пакети:

  1. Карыз алуучунун / күрөө берүүчүнүн, жубайынын паспорту;
  2. Карыз алуучунун жана күрөө берүүчүнүн никеси жөнүндө күбөлүк;
  3. Жубайынын насыя алууга жазуу жүзүндөгү макулдугу;
  4. Үй-бүлөнүн курамы жөнүндө маалымкат, малдын бар экендиги жөнүндө маалымкат, жер үлүшүнө документтер;
  5. Күрөө документтери (Мамлекеттик каттоо кызматынын күбөлүгү жана укук, укук белгилөөчү документтер);
  6. Финансылык отчеттор / отчеттор.

Бул документтердин тизмеси толук эмес, эгерде зарыл болсо, Банк кошумча
документтерди сурап алууга укуктуу.