FAQ

Карт мөөнөтү бүткөндө аны кантип жаңыртууга болот?

Картты алмаштыруу үчүн паспорт менен Банктын бөлумдөрунө кайрылуу зарыл.

Картка бөгөт коюлган шартта эмне кылуу керек?

Картты бөгөттөн чыгаруу үчүн төмөнкү телефон номерлери боюнча кайрылуу зарыл: 0 312 680000, 0 556 680000, 0 707 680000, 0 222 680000.

Картты жоготуп алган же уурдатып жиберген шартта эмне кылуу керек?

Банкка төмөнкү телефондор аркылуу дароо билдирүү зарыл: 0 312 680000, 0 556 680000, 0 707 680000, 0 222 680000. Ошондой эле күнү-түнү иштеген: 0 312 664325 номери аркылуу «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКка кайрылып картка бөгөт койдуруу талап кылынат. 

PIN-кодумду унутуп, эстей албай койсом эмне кылышым керек?

Картка бөгөт койдуруп, аны кайра чыгарттырып алуу зарыл.

Кредит алууга билдирмени кайсыл жерден тариздетүүгө болот?

Банктын жакын жайгашкан бөлүмдөрүнө ошондой эле Банктын расмий сайты аркылуу онлайн билдирме калтырууга да болот.

Кредит алуу үчүн кандай негизги документтер керек?
 • Арыз ээсинин жана жубайынын паспорту (бар болсо);
 • Нике тууралуу күбөлүк (бар болсо);
 • Киреше жөнүндө ырастоочу документтер.
"Айыл чарбасын каржылоо-10" мамлекеттик программасынын алкагында жеңилдетилген насыяларды кантип алса болот?

"Айыл чарбасын каржылоо-10" мамлекеттик программасынын алкагында жеңилдетилген кредиттер боюнча азыркы убакта электрондук тизмеге каттоо жүрүп жатат. Чарбаңыз кайсыл аймакта болсо, ошол аймактагы Банктын бөлүмүнө кайрылып, электрондук кезекке турасыздар.

 

Аманатчы келе албаса аманаттын мөөнөтүн кантип узартса болот?

Нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн ишеним каттын негизинде үчүнчү жак тарабынан узартылышы мүмкүн.

Пайыздык капиталдаштыруу деген эмне?

Пайыздык капиталдаштыруу - бул депозиттин суммасына пайыздарды которуу, ал келечекте пайыздар боюнча пайыздарды чегерүүгө мүмкүндүк берет.

Мөөнөт узартуу депозиттер боюнча жүргүзүлөбү жана кандай шарттарда?

Узартуу кардардын арызы боюнча жүргүзүлөт.

Кантип мен депозитти онлайн толтурсам болот?

"АБ24", "Элкарт Мобайл" мобилдик тиркемелеринин жардамы менен.

Бөгөттөлгөн сумма кандай жана кантип билсем болот?

Бөгөттөлгөн сумманы Банктын банкоматтары аркылуу биле аласыз.

Элкартты кантип жана кайсы терминалдар аркылуу толтурса болот?

Сиз Элкарт карталарын толуктай аласыз:

 • Айыл Банктын терминалдарында (банктык кызматтар секциясы);
 • Pay24 терминалдарында (банктык кызматтар бөлүмү);
 • Айыл Банктын кассаларында;
 • «Элкарт Мобайл» тиркемесинде картадан картага которуу аркылуу.
Жабдууларды лизингге алуу үчүн кандай негизги документтер талап кылынат?

Лизинг алуу үчүн суралган документтер эки топко бөлүнөт: юридикалык жактар ​​үчүн документтер жана жеке ишкердик менен алектенген жеке жактар ​​үчүн документтер:

Юридикалык жактар ​​үчүн документтер.

 1. Насыяга арыз (түп нускасы, Банкта толтурулган);
 2. Салык төлөөчүнүн салыктык каттоодон өткөндүгү жөнүндө салык органынан маалымкат (эгерде карыз алуучунун биздин Банкта учурдагы эсеби жок болсо) (түп нускасы). Мында күбөлүктүн күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү кредиттик досьеге, ал эми түп нускасы учурдагы эсепти ачуу үчүн досьеге берилет;
 3. Башкаруучунун/күрөө берүүчүнүн паспортунун түп нускасы, анын күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү кардардын делосуна;
 4. Арыз ээсинин акыркы 2 финансылык жыл үчүн финансылык отчету:

- баланс;

- кирешелер жана жоготуулар жөнүндө отчет;

- акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчет;

- өздүк капиталдын өзгөрүшү жөнүндө отчет (эгерде акыркы 2 жыл ичинде болсо);

- карыздын пайда болгон күнүн көрсөтүү менен дебиторлорду чечмелөө;

- кредиторлордун кредиттик келишимдердин тиркемелери менен төлөө мөөнөтү менен дешифри;

- ишкананын негизги каражаттарын декоддоо;

- тышкы аудитордун акыркы жылдагы корутундусу, анын суммасы банктын жалпы капиталынын 1% жана андан көп пайызын түзгөн кредиттер боюнча.

5. Устав;

6. Уюштуруу келишими же юридикалык жакты түзүү жөнүндө чечим;

7. Мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүк;

8. Жетекчисин дайындоо жөнүндө чечим жана буйрук;

9. Ижара алуу жөнүндө чечим.

Жеке ишкердик менен алектенген адамдар үчүн документтер:

 1. Заявка на кредит (оригинал, заполняется в Банке);
 2. Оригинал паспорта заявителя/залогодателя, заверенная копия;
 3. Копия свидетельства о браке заявителя;
 4. Письменное согласие супруги (а) на получение лизинга, заверенное сотрудником Банка (оригинал, заполняется в Банке);
 5. Справка органа налоговой службы о факте налоговой регистрации налогоплательщика (в случае, если заемщик не имеет в нашем Банке расчетного счета) (оригинал).

Өз алдынча иштеген адамдар үчүн:

- жеке ишкер катары каттоо/кайра каттоо жөнүндө статистика органдарынан маалымкат;

Өз алдынча иштеген адамдар үчүн:

- жеке ишкер катары каттоо/кайра каттоо жөнүндө салык органдарынан маалымкат.

Дыйкан (фермер) чарбалары үчүн (юридикалык жакты түзбөстөн) кошумча түрдө төмөнкүлөрдү көрсөтүү зарыл:

 1. КХ (ФХ) биргелешкен мүлкүн түзүү жана бөлүштүрүү жөнүндө келишим (түп нускасы);
 2. КС/ФХ ыйгарым укуктуу органынын кредит алуу жөнүндө протоколу (түп нускасы);
 3. Ыйгарым укуктуу органдын дыйкан чарбасынын/фермердик чарбанын башчысын шайлоо жөнүндө протоколу (түп нускасы);
 4. Кредит алуу үчүн арыз берилген күнү чарбанын/чарбанын мүчөлөрүнүн тизмеси (түп нускасы).
Машиналарды же жабдууларды лизингге кантип сатып алууга болот, бул үчүн эмне керек?
 • Керектүү ижара объектисин жана сатуучуну тандаңыз.
 • Ижарага кайрылуу үчүн керектүү документтерди чогултуңуз.
 • Лизинг алуу үчүн Банктын филиалдарына же өкүлчүлүктөрүнө кайрылыңыз.
 • Банктагы учурдагы эсепке өзүңүздүн салымыңыздын, камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасын жана лизингге алынган активди каттоого, каттоого кеткен чыгымдардын суммасын киргизиңиз.
Лизинг жана кредит? Айырмасы эмне?

Лизингде лизинг берүүчү кардар үчүн зарыл болгон мүлктү сатып алат жана аны кийинки сатып алуу укугу менен ижара келишиминин шарттары боюнча убактылуу пайдаланууга берет. Ошентип, лизинг кредиттен айырмаланып турат, кредит менен каражаттар пайдаланууга берилет, ал эми лизингде негизги каражаттар, машиналар же жабдуулар түрүндөгү белгилүү бир мүлк берилет.

Ковид-19 пандемиясына байланыштуу кредитти кийинкиге калтыруу өтүнүчү менен Банкка кантип кайрылса болот?

Кредит берилген банктын бөлүмүнө арыз менен кайрылуу керек болот.

Кредит боюнча канча төлөш керек экенин кантип билсе болот?

Банктын каалаган бөлүмдөрүнөн төлөм жөнүндө билдирүүнү талап кыла аласыз.

Кредитти төлөө боюнча менин реквизиттеримди кантип билсем болот?

Банктын каалаган бөлүмдөрүнөн төлөм жөнүндө билдирүүнү талап кыла аласыз.

Резидент эмес адам Айыл Банктан кредит ала алабы?

Тилекке каршы, мүмкүн эмес.