“Талап боюнча төлөнүүчү” депозит

Келишимдин мөөнөтү (айларда) Чектөөсүз
Эсепти толуктоо Чектөөсүз, накталай жана накталай эмес формада
Депозитти жарым-жартылай алуу Чектөөсүз, накталай жана накталай эмес формада
Каражаттар менен тескөө мүмкүнчүлүгү Биринчи талап же тапшырма боюнча

 

Валюта Сом USD RUB EUR KZT
Депозиттин минималдык суммасы 100 5 USD 100 5 EUR 500 KZT
Пайыздык чендер (жылдык) 0% 0% 0% 0% 0%

 

Билдирмени толтуруу
Депозиттик калькулятор