Бош орундар

Кант филиалынын Ислам принциптери боюнча каржылоо бөлүмүнө адис талап кылынат

Талаптар:

 • Жогорку билими.
 • Банктык жана каржылык-насыя түзүмдөрүндө 1 жылдан кем эмес стажы;
 • Кыргыз Республикасынын банктык ишти жөнгө салуучу мыйзамдарын, КРУБ ченемдик актыларын билүүсү;
 • Ислам принциптери боюнча каржылоо тармагында иш тажрыйбасы


Кызыкдар тараптар резюмелерин indira.akmatova@ab.kg почтасына жөнөтүшү керек.

***

Маалымат технологиялары департаментине тайм-менеджер талап кылынат

Талапкер ресурстарды натыйжалуу тескөөгө алуу ыкмаларын жакшы өздөштүргөн, аналитикалык ой жүгүртүп, элдер менен мамиле түзө билген, иш жагдайын алдын-ала болжолдой алуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болууга тийиш. Мындан тышкары, Jira, Битрикс24 жана башка ушул сыяктуу тапшырмаларды тескөөгө алуу шаймандарын колдоно алуу жөндөмдүүлүгүнө чоң артыкчылык берилет.

Аткара турган милдеттери:

 • Кызматкерлердин иш убактысын уюштуруу жана контролдоо.
 • Бизнестеги керектөөлөргө ылайык долбоорлор жана белгиленген тапшырмалар үчүн убакытты көзөмөлдөө системасы менен иш алып баруу.
 • Иш убакытын тескөөгө алууга талдап-иликтөө жана процесстерди оптимизациялоо.
 • Долбоорду өздөштүрүүгө кеткен тапшырмаларды аткаруу жагында долбоорлордун жетекчилери менен үзгүлтүксүз байланышта болуу.
 • Жетекчилер үчүн отчетторду даярдоо.
 • Иш жагдайы боюнча телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.
 • Прогресске жана өндурүштүүлүккө мониторинг жүргүзүү.

Коюулуучу талаптар:

 • Долбоор менен иш алып баруу тажрыйбасына артыкчылык берилет.
 • Аналитикалык ой жүгүртүү жана маалыматтарды системага салуу жөндөмү.
 • Excel программасы жана олуттуу маалыматтар менен иш алып баруу жөндөмү.
 • Эмгек жамаатынын ар бир мүчөсү менен эриш-аркак иштей билүү
 • Jira, Битрикс24 жана башка ушул сыяктуу тапшырмаларды тескөөгө алуу шаймандарын колдоно алуу жөндөмдүүлүгү.

Иш тажрыйбасы боюнча кыскача баяндаманы bektemir.kalmuratov@ab.kg электрондук даректерине “департаменттин бош кызмат ордуна” деп белгилөө менен жөнөтүүнү өтүнөбүз.

----

Абрахманов көч., 119 дарегиндеги филиалдын Операция бөлүмүнө стажерлор керек. Жумушка алуу каралган.
Талаптар:

 • жогорку/аяктай элек жогорку билими (акыркы курс);
 • атайын орто билими;
 • кыргыз жана орус тилдерин эркин билүү;
 • коммуникация көндүмдөрү;
 • жоопкерчилик;
 • амбициялуулук;
 • стресске туруктуулук.

Резюмеңизди maksat.kainazarov@ab.kg электрондук почтасына жөнөтүңүз.
__________________________________________________________________________________________________________________________Маалыматтык технологиялар департаментине карта модулу боюнча бизнес-аналитик издейбиз

Жоопкерчиликтери:

 • карта бизнес процесстерин билүү;
 • банктын талаптарын талдоо жана продуктыларга функционалдык жана функционалдык эмес талаптарды иштеп чыгуу;
 • банктын ички процесстерин санариптештирүү боюнча долбоорлорго катышуу;
 • иштеп чыгуучулар, сыноочулар жана башка кызыкдар тараптар менен өз ара аракеттенүү;
 • аналитикалык материалдарды, баяндамаларды жана презентацияларды даярдоо;
 • бизнес процесстерин куруу жана талдоо;
 • продукцияны түзүү процессин документтештирүү;
 • техникалык шарттарды түзүү;
 • иштеп чыгуучулар үчүн тапшырмаларды коюу;
 • жакшыртууларды сыноо;
 • жолугушууларды, жолугушууларды, талкууларды уюштуруу жана өткөрүү;
 • долбоорлорду коммерциялык ишке киргизүүнү уюштуруу.


Квалификациялык талаптар:

 • банк тармагында бизнес-аналитик/аналитик катары 2 жылдык иш тажрыйбасы;
 • бизнес процесстерин системалаштыруу жана сыпаттоо жөндөмү;
 • Jira, Microsoft Office ж.б. куралдарды ишенимдүү колдонуу;
 • SQL жана маалымат базалары менен иштөө көндүмдөрү;
 • техникалык топтор менен өз ара аракеттенүү жана программалоонун негиздерин түшүнүү.

Билими:

 • жогорку экономикалык же техникалык билим.

Тажрыйба:

 • финансы-кредит секторунда – 2 жылдан кем эмес;
 • окшош кызматтарда иш тажрыйбасы – 1 жылдан кем эмес

Резюмеңизди aidai.tursunbekova@ab.kg электрондук дарегине жөнөтүңүз

__________________________________________________________________________________________________________________________Ислам департаментинин Операциялык ишкердик секторунун башкы адисине сынак жарыяланат

Квалификациялык талаптар:

 • билим деңгээли – жогорку экономикалык билими;
 • банк же финансы-кредит уюмдарында кеминде үч жылдык эмгек стажы;
 • банк ишин жөнгө салган Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана башка мамлекеттик органдардын ченемдик актыларын, Банктын ички жоболору менен процедураларын билүүсү. Талдап-иликтөө, пландаштыруу көндүмдөрүн билүү, кардарларды тейлөө башкармалыгынын ишин координациялоо.

Кызматтык милдеттери:

 • ислам принциптеринде каржылоонун операциялык бөлүгү боюнча ченемдик документтерди, жаңы продукттарды иштеп чыгууга, ошондой эле жаңы продукттарды тесттен өткөрүү менен аларды колдонууга киргизүүгө катышуу;
 • Мудараба, Мурабаха жана Кард эсептери боюнча операциялардын өз учурунда жана туура чагылдырылышына контролду жүзөгө ашыруу;
 • төлөм жана эсептешүү-кассалык документтердин туура толтурулушуна контролду жүзөгө ашыруу;
 • Ислам прициптеринде каржылоо боюнча операциялык иш багытында автоматташтырылган банк системасынын (АБС) ишин өркүндөтүү жана жаңылоо боюнча техникалык тапшырмаларды иштеп чыгууга катышуу;
 • банктын ички ченемдик документерине өзгөртүүлөрдү киргизүү бөлүгүндө операциялык бөлүк боюнча колдонууда турган продукттарды коштоо жана жүргүзүүгө катышуу, талаптарды сактоо;
 • Ислам пинциптеринде операциялык бөлүк боюнча филиалдар, Банктын түзүмдүк бөлүмдөрү менен өз ара катыш жана консультацияларды берүү;
 • Департаменттин иш алып баруу бөлүгүндө операциялык бөлүгү алкагында жаралган бардык маселелер боюнча чыгыш жана ички кат алышууларды жүзөгө ашыруу;
 • талап кылынган отчеттуулукту жана жетекчиликтин тапшырмасы боюнча башка маалыматтарды даярдоо.

Кызматтык таржымалды “Департаменттин бош кызмат ордуна” деп белгилөө менен sanzhar.bapa.uulu@ab.kg, salima.madumarova@ab.kg   электрондук даректерине жөнөтүү талап кылынат.

________________________________________________________________________________________________________________________

Абрахманов көч., 119 дарегиндеги филиалдын Операция бөлүмүнө стажерлор керек.
Талаптар:

 • жогорку/аяктай элек жогорку билими (акыркы курс);
 • атайын орто билими;
 • кыргыз жана орус тилдерин эркин билүү;
 • коммуникация көндүмдөрү;
 • жоопкерчилик;
 • амбициялуулук;
 • стресске туруктуулук.

Резюмеңизди maksat.kainazarov@ab.kg электрондук почтасына жөнөтүңүз.
Биз татыктуу айлык, ынтымактуу команда, кызыктуу жумуш жана карьералык өсүүнү сунуштайбыз!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Персонал менен иш алып баруу башкармалыгы Сатуу бөлүмүнүн адиси кызмат ордуна ички сынак жарыялангандыгы тууралуу маалымдайт билдирет.

Талапкерлер үчүн негизги талаптар:

 • маалыматтарга талдоо жүргүзүү;
 • маалыматтарды иретке келтирүү жана формага салуу үчүн стандарттарды иштеп чыгуу жана ишке киргизүү;
 • маалыматтардын сапатына туруктуу мониторинг жүргүзүүөзгөртүүлөрдү жана оорчундуу жактарын аныктоо;
 • натыйжалуулуктун маанилүү көрсөткүчтөрүн (KPI) эсептеп чыгуу;
 • sales Game программасы боюнча филиалдар арасындагы рейтингди эсептеп чыгуу;
 • маалыматтар боюнча жаралган көйгөйлөрдүн себептерин талдап-иликтөө жана маалыматтарды топтоо, сактоо жана кайра иштеп чыгуу процесстерин сунуштоону кошо алганда, аларды жакшыртуу боюнча сунуштарды берүү;
 • маалыматтар ырааттуу жана туура колдонулушун камсыз кылуу үчүн маалыматтар аналитикасы, иштеп чыгуу, бизнес аналитика жана башка бөлүмдөр менен тыгыз иш алып баруу. 

Биздин талапкерден күткөнүбүз:

 • маалыматты талдап-иликтөө шаймандарын (Excel, Tableau, Power BI) билүүсү жана маалымат базасынын иштөө принциптерин түшүнүү;
 • маалыматтарды талдап-иликтөө, тенденцияларды, мамилелерди жана оорчундуу жактарын аныктоо, ошондой эле колдо болгон маалыматтардын негизинде келечектеги орун алучу окуяларды болжолдоо жөндөмдүүлүгү; 
 • маалыматтарды талдап-иликтөө, гипотезаларды текшерүү, моделге келтирүү жана болжолдоо үчүн статистикалык ыкмаларды колдоно билүү;
 • маалыматтын сапатын жакшыртуу үчүн чечимдерди издөө жана табуу, ошондой эле маалыматтарды тескөө боюнча инновациялык ыкмаларды сунуштоо жана ишке ашыруу жөндөмдүүлүгү;
 • ири көлөмдөгү маалыматтар менен иштөө процесстерин оптималдаштыруу жана аналитикалык суроо-талаптардын жогорку натыйжалуулугун камсыз кылуу жөндөмдүүлүгү;
 • жаны технологияларга, ыкмаларга жана тармактык талаптарга тез ыкташып, өзүнүн жөндөмдүүлүгүн жана билимин ар дайым өркүндөтүп туруу;
 • Кыргыз Республикасынын банк ишин жөнгө салган мыйзам талаптарын, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана башка мамлекеттик органдардын ченемдик актыларын талаптагыдай билүү;
 • иш процессине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзө билүү, кызматкерлердин ишин пландаштырып, координациялоо, ишти жөнгө салуу жагында талап кылынган башкаруучулук ыкмаларды жакшы өздөштүрүсү;
 • мамиле түзүп, сүйлөшө билүү, ишке байланыштуу  кат алышууга жөндөмдүүлүгү;
 • банктык продукттарды, кардарлардын операцияларын жана банк ишине мүнөздүү болгон потенциалдуу тобокелдиктерди чечмелеп түшүнүүсү;
 • компьютерде тажрыйбалуу колдонуучу деңгээлинде  иштей билүүсү.

 Кошумча талаптар:

так иштеп, иш тартибин так сактоосу;

эмгек жамаатында эриш-аркак иштей билүүсү жана өз алдынча;

системалык ой жүгүртө билүү жөндөмдүүлүгү.

Бош турган кызмат ордуна талапкерлер резюмесин 2024-жылдын 12-июнуна чейин Сатуу болумунун начальниги Жабиев Кубанычбектин kubanychbek.zhabiev@ab.kg электрондук дарегине жөнөтүшсө болот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тейлөө сапаты боюнча кызматына адис/жетектөөчү адис/башкы адис кызмат ордуна ички конкурс

Талапкерлер үчүн негизги талаптар:

 • Жогорку билим же бакалавр даражасынын болуусу (экономикалык билимине артыкчылык берилет).
 • Финансы-банк системасында же кызмат көрсөтүү жана тейлөө тармагында кеминде 2 жылдык тажрыйбасы.
 • Кыргыз Республикасынын банк ишин жөнгө салган мыйзамдары, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларын билүүсү.
 • Кызматтык каттарды жана иштиктүү кат алышууларды жүргүзүү көндүмдөрүнүн болушу.
 • Компьютерде иштей билүү жөндөмү – MS Office программасынын тажрыйбалуу колдонуучусу.
 • Аналитикалык ой жүгүртүүгө, баарлашуу жөндөмүнө, маалыматтар менен иштөө жөндөмдүүлүгүнө, тейлөө сапаты принциптерин түшүнүүгө жана командада иштей билүү жөндөмдүүлүгү.
 • Билим берүү тренингдерин өткөрүү тажрыйбасы.
 • Иштиктүү баарлашуу этикасын, иштиктүү байланыштарды түзүү жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү тартибин билүү.
 • Кызматтык иш сапарларга даяр болуу.

Бош турган кызмат ордуна талапкерлер резюмесин zhyldyz.avakirova@ab.kg электрондук дарегине жөнөтүүгө болот.

________________________________________________________________________________________________________________________

“Айыл Банк” ААКсынын Башкы кеңсесине офис-менеджер керек.

Офис-менеджер үчүн талаптар:
- Кыргыз, орус тилдерин эркин билүү;
- Коомчулук менен иштей билүү;
- Жоопкерчиликтүү, тартиптүү;
- Стресске туруктуулук;

Милдеттери:
- Кардарларга банк кызматтары жана продуктылары тууралуу консультация берүү;
- Кардарлардын даттанууларын алдын-ала башкаруу;
- Чалууларга жооп берүү ж.б.

Жумуш шарты:
- КРнын Эмгек кодексине ылайык ишке кабыл алынат;
- Өз убагында эмгек акы төлөнөт;
- Маяна суммасы маектешүүдөн өткөн соң жекече талкууланат.

Резюмелерди Altynai.turduniyazova@ab.kg почтасына “офис-менеджер” деген белги менен жибериңиз!


Карта бизнесинин башкармалыгынын эмиссия бөлүмүнүн адис позициясына вакансия

Талапкерге коюлган талаптар:

 • Атайын орто же жогорку экономикалык билим.
 • Төлөм карталары менен иштөө тажрыйбасы жогору бааланат.
 • Компьютерди тажрыйбалуу колдонуучу деңгээлинде билүү.
 • Кыргыз Республикасынын банк ишин жөнгө салуучу мыйзамдарын, Улуттук банктын жана башка мамлекеттик органдардын ченемдик актыларын билүүсү.


Милдеттери:

 • АБСда кардарлардын анкеталарын жүргүзүүнүн тууралыгын текшерүү.
 • Банк боюнча бардык чыгарылган карталарды "БПБ" ПК киргизүү.
 • Төлөм карталарын чыгаруу боюнча күндөлүк отчетторду түзүү.
 • Филиалдар боюнча карталарды кабыл алуу/сорттоо жана жөнөтүү.
 • "БПБ" ЖАК менен талап кылынбаган жана алынган карталарды эсепке алуу жана алар менен иштөө.


Сапаттары:

 • Жоопкерчилик, аткаруучулук жана стресске туруктуулук
 • Үйрөнүүгө жана өнүгүүгө болгон каалоо
 • Командада жана өз алдынча иштей билүү
 • Аналитикалык жөндөмдөр
   

Өзүңүздүн резюмеңизди dramankulova@ab.kg электрондук дарегине жөнөтүңүз


Вакансия Бишкек жана Ош шаарларынын Карта бизнесинин башкармалыгын эмиссия бөлүмүнө карталарды жеткирүү боюнча адис/курьер позициясына

Талапкерге коюлган талаптар:

 • Атайын орто же жогорку экономикалык билим.
 • Банк тармагындагы тажрыйбага артыкчылык берилет
 • Компьютерди тажрыйбалуу колдонуучу деңгээлинде билүү.
 • Айдоочулук күбөлүктүн жана жеке машинанын болушу.

Сапаттары:

 • жоопкерчилик, аткаруучулук жана стресске туруктуулук;
 • командада жана өз алдынча иштей билүү.

Милдеттери:

 • Карталарды эсепке алуу жана жеткирүү боюнча арыздарды каттоо.
 • АБСда (антибөгөттөө системасы) карталарды жүргүзүү жана ПБ (процессингдик борборго) киргизүү.
 • Кардарларга чалуулар.
 • Кардарга карталарды жеткирүү.

Өзүңүздүн резюмеңизди dramankulova@ab.kg электрондук дарегине жөнөтүңүз


Айыл Банк Маалыматтык технологиялар департаментине долбоордук менеджерди издейт

Милдеттери:

 • Пландаштыруу, аткаруу, мониторинг жана контролдоону кошо алганда, долбоорлорду башынан акырына чейин тескөөгө алуу.
 • Бизнес-талаптарды, мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн, иш-аракеттер планын жана статусу тууралуу отчетту кошо алганда, долбоордун документациясын түптөп чыгуу жана коштоо.
 • Милдеттерди бөлүштүрүү, ырааттуулук менен коюлган тапшырмалардын аткарылышын контролдоону кошо алганда, долбоордук топтун ишин координациялоо.

Коюулуучу талаптар:

 • IT долбоорлорду тескөөгө алуу тажрыйбасы.
 • Банк секторундагы иш тажрыйбасына артыкчылык берилет.
 • Продукту түзүп чыгуу технологияларын 0дөн тартып, ишке киргизилгенге чейин мыкты түшүнүү.
 • Agile, Waterfall, Scrum жана башкалар сыяктуу долбоорлорду тескөөгө алуу методологиялары боюнча билими менен тажрыйбасынын болуусу.
 • Тапшырмаларды жана долбоорлорду тесөөгө шаймандарын билүүсү.
 • Долбоордун жүрүшүн натыйжалуу пландаштыруу, уюштуруу жана контролдоо жөндөмдүүлүгү.
 • Коммуникация көндүмдөрү жана топтун мүчөлөрү, буюртмачылар жана башка кызыкдар тараптар менен натыйжалуу өз ара катышуу жөндөмдүүлүгү.
 • Долбоордун жыйынтыгы боюнча жоопкерчиликти өз мойнуна алууга жана алардын ийгиликтүү аякташына жетишүүгө даяр болуусу.
 • Уюштуруучулуктун жигеринин жогорку болуусу, ишке кылдат кароо жана кыска, чектелген убакыт аралыгында иш алып баруу жөндөмдүүлүгү.

Иш шарттары:

 • Кеңседе иштөө (баардык шарттары каралган).
 • Жамаат ынтымактуу, жетекчилик бирдей, тең карайт.
 • Ишке расмий орноштуруу.
 • Татыктуу эмгек акы.
 • Кесиптик жана жеке өсүш.

Иш таржымалын bektemir.kalmuratov@ab.kg электрондук дареке жөнөтүңүздөр


Кара-Суу шаарына (Ош облусу) Ислам негиздери боюнча финансы бөлүмүнө жетектөөчү адис керек

-Жогорку экономикалык билим.
-Банк тармагындагы иш тажрыйбасы - 2 жылдан кем эмес.
-MS Office программаларында (Excel, Word) иштөө көндүмдөрү.
-Банк ишин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана башка мамлекеттик органдардын ченемдик укуктук актыларын билуу.
-Ислам принциптери боюнча каржылоо боюнча тажрыйба.
-AAOIFI стандарттарын билгендерге артыкчылык берилет.

Толук маалымат жана иштөө шарттарын билүү үчүн резюмеңизди: urmatbek.kudaiberdiev@ab.kg электрондук
почтасына жөнөтүңүз.
--------------------------------
Эквайринг Бөлүмүнө бош жумуш орун


-Орто атайын/жогорку техникалык билими (IT тармагына артыкчылык берилет).
-Компьютерди билүү (тажрыйбалуу колдонуучу).
-IT чөйрөсүндөгү жалпы түшүнүктөр, компьютердик аппараттык жана программалык камсыздоого кызыгуу.
-IT/эквайринг чөйрөсүндө иш тажрыйбасы.
-Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик документтерин билүүсүнө артыкчылык берилет.
-Өзүнүн кызматтык милдеттерин аткаруу учун зарыл болгон денгээлде мамлекеттик жана расмий тилди
билүү.

Толук маалымат жана иштөө шарттарын билүү учун резюмеңизди: yryskeldi.sabyrov@ab.kg электрондук
почтасына жөнөтүңүз.

Бишкек филиалдарына кредиттик эксперттер керек:

- башкы кредиттик эксперт;
- жетектөөчү кредиттик эксперт;
- кредиттик эксперт.

Негизги талап: финансылык анализди билүү.

---------------------------------------------------------------------------------------

Ислам принциптери боюнча каржылоо бөлүмүнө Ноокат шаарына Жетектөөчү адис талап кылынат.

Талаптар:
- Билими - Жогорку экономикалык билим.
- Банк чөйрөсүндө 2 жылдан кем эмес иш стажы .
- MS Office (Excel, Word) программаларда иштөө көндүмдөрү;
- Кыргыз Республикасынын банк ишин жөнгө салуучу колдонуудагы мыйзамдарын, Улуттук банктын жана башка мамлекеттик органдардын ченемдик актыларын билүү;
- Ислам принциптери боюнча каржылоодо иш тажрыйбасы;
- AAOIFI стандарттарды билүү артыкчылык болот.

Резюмеңизди: abdikamal.nasirov@ab.kg электрондук дарегине жөнөтүңүз.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Абдрахманов көч., 119 дарегиндеги филиалдын Операция бөлүмүнө стажерлор керек. Жумушка алуу каралган. 

Талап: 
-жогорку/аяктай элек жогорку билими (акыркы курс); 
- атайын орто билими;   
-кыргыз жана орус тилдерин эркин билүү; 
- коммуникация көндүмдөрү; 
-жоопкерчилик; 
- амбициялуулук;
- стресске туруктуулук.

Резюмеңизди maksat.kainazarov@ab.kg электрондук почтасына жөнөтүңүз.