АБ - Лизинг

Лизингдин багытталышы 

1) айыл чарбасы үчүн каралган техникалардын жана аларга чиркештирилүүчү жабдуулардын бардык түрү;

2) атайы иш багыты үчүн каралган техникалар;

3) транспорт каражаттарынын бардык түрү;

4) өнөр жайы үчүн каралган, технологиялык, өндүрүштүк жана башка жабдуулар;

Лизингдин валютасы

Каржылоо булагы боюнча

AБ-лизинг

- сом

- АКШ доллары

 

Лизингди өнүктүрүү фонду:

- сом

Лизингдин мөөнөтү

Каржылоо булагы боюнча

AБ-лизинг

- 6 жылдан ашык эмес;

- 5 жылдан ашык эмес - бардык типтеги жүк ташуучу унаалар үчүн;

- 3 жылдан ашык эмес - колдонулган атайын жабдуулар үчүн;

Лизингди өнүктүрүү фонду:

- 7 жылдан ашык эмес. 

Пайыздык чен

Каржылоо булагы боюнча

AБ-лизинг:

Айыл чарбалык эмес максаттар үчүн атайын машиналар, автотранспорт жабдуулары:

сом менен:

              Өздүк салым

 

Лизингдин

суммасы*

30% же андан ашык ээсинин салымы менен

ээсинин салымы менен 20%дан 29%га чейин

ээсинин салымы менен 10%дан 19%га чейин

1 млн.сомго чейин

19

20

21

1 млн. дон 10 млн.сомго чейин

18

19

20

10 млн.сомдон жана андан жогору

17

18

19

АКШ доллары менен:

            Өздүк салым

                     

Лизингдин

суммасы*

30% же андан ашык ээсинин салымы менен

ээсинин салымы менен 20%дан 29%га чейин

ээсинин салымы менен 10%дан 19%га чейин

10 миң.АКШ долл.чейин

12

13

14

10 миңден 100 миң АКШ.долл.чейин

11

12

13

100 миң АКШ.долл. чейин жана андан жогору

10

11

12

* Лизинг суммасы - каржылоонун суммасы минус өз салымы.

 

Айыл чарба продукциясын кайра иштетүү жана тамак-аш азыктарын өндүрүү үчүн айыл чарба машиналары жана жабдуулары:

- сом менен жылдык 16 (он алты) пайыз;

- АКШ долларында жылдык 10 (он) пайыз.

Лизингди өнүктүрүү фонду:

 

- сом менен жылдык 16 (он алты) пайыз.

 

Пайыздарды чегерүү тараптардын Мүлктү/Ижара предметин өткөрүп берүүнү кабыл алуу актысына кол коюудан башталат - лизингдик кредиттин бүткүл суммасына жана лизингдик кредиттин бардык суммасын толук төлөгөн күнү аяктайт.

Алдын ала төлөө/аванстык төлөм шарттары менен жеткирүү келишимдери боюнча пайыздарды эсептөө лизингдик активдин Сатуучуга/Жеткирип берүүчүгө алдын ала төлөм/аванстык төлөм Ижарачынын өздүк салымын алып салгандан кийин, алдын ала төлөм/алдын ала төлөм суммасына которулган күндөн тартып башталат, жана Тараптар Мүлктү/Ижарага алынган объектти өткөрүп берүү жөнүндө актына кол койгондон кийин – лизингдик кредиттин бүткүл суммасына жана лизингдик кредиттин бардык суммасын толук төлөгөн күнү бүтөт.

Долбоор боюнча лизинг алуучунун өздүк салымы

- Лизинг алуучунун өздүк салымы, башка түз чыгымдарды эсепке албастан, акчалай,  лизинг предметинин  наркынан 10%дан кем эмес өлчөмдө болушу керек.

Кийинкиде төлөнгөн өздүк салым лизинг боюнча биринчи төлөм катары колдонулат.

Лизинг алуучу, бажы тазалоо жана тариздөө боюнча түз чыгымдарды төлөө үчүн акча каражаттарды, ошондой эле лизингдин бардык мезгилине камсыздандыруу сыйлыктарды төлөө үчүн каражаттарды, өздүк салымынан өзүнчө төлөөгө милдеттүү.
Лизингди камсыздоо
  1. Лизинг предмети өзгөчө мүнөздө болгон (айыл чарба техникасынан жана агро кайра иштетүүдөн тышкары) айрым учурларда,  Банк 120%дан кем эмес деңгээлге чейин кошумча күрөөнү (лизингге сатып алынган лизинг предметинин күрөө наркын эске алуу менен) талап кылууга укуктуу.
  2. Өздүк салым лизинг предметинин наркынан 30%дан баштап жана андан жогорку өлчөмдө төлөнсө, төлөп берүүнүн кепилдиги болуп лизинг предмети  эсептелет;
  3. Өздүк салым лизинг предметинин наркынан 30%га чейинки өлчөмдө төлөнгөн учурда, Банктын Күрөө саясатынын талаптарына ылайык, кыймылсыз мүлк түрүндө кошумча күрөө мүлктү берүү зарыл. Күрөө камсыздоосу жетишсиз/ жок болгон учурда, Банк кызматташуу жөнүндө макулдашуу боюнча гарантиялык фонддордун гарантиясын (кепилдигин), лизинг предметинин наркынан 20%га чейин камсыздоо катары кабыл алышы мүмкүн.    Өздүк салым 30%дан кем болгон  учурда, күрөөнүн наркы жана/ же гарантиянын суммасы,  30% менен төлөнгөн өздүк салымынын ортосундагы жетишсиз айырмасын жабышы керек.
Лизингди төлөө графиги

Пайыздар боюнча  - ай сайын, квартал сайын;

Негизги карыз боюнча – карыз алуучунун бизнесинин акча агымдарына жараша, бирок жылына 2 жолудан кем эмес.
Жеңилдетилген мезгил

Пайыздар боюнча - 3 айга чейин;

Негизги карыз боюнча – 10 айга чейин.
Лизинг предметин камсыздандыруу Лизинг предмети мүмкүн болгон зыяндардын бардык түрлөрүнөн, анын ичинде жок болуу, жоготуу, уурдатуу, бузулуу жана мөөнөтүнөн мурда жешилүү тобокелдиктери менен байланышкан зыяндардан кардар тарабынан камсыздандырылышы керек.
Өзгөчө шарттар

- лизинг предметин тариздөөдө ар кайсы жыйымдар, кызматтардын наркы, салык төлөмдөр жана алымдар лизинг алуучу тарабынан төлөнөт;

- лизинг предметинин сакталышы жана талаптагыдай колдонушу үчүн жоопкерчиликти лизинг алуучу тартат;

- лизинг алуучу техниканын техникалык абалынын кароосунан жыл сайын өз каражаттарынын эсебинен өткөрүүгө милдеттүү.

- лизинг предмети боюнча жабдуучунун жана сервистик кызматтын өкүлү жок болгон учурда, лизинг алуучу менен макулдашуу боюнча, лизинг предметинин кепилдик жана кепилдик аяктагандан кийинки тейлөөсү үчүн жоопкерчилик лизинг алуучуга жүктөлөт.

Натыйжалуу пайыздык чен: сом – 16%, доллар - 9,31 %

Рассчитайте стоимость лизинга
Расчет носит информационный характер и не является публичной офертой.
Сумма собственного вклада
Сумма лизинга
Ежемесячный платеж
или Ежеквартальный платеж