Кошара

  • Маалымат
  • Описание
Область: Ысык-Көл облусу‎
Адрес: Чоктал айылы, номери жок
Параметры: 6000 кв.м.
Баасы: 2 285 687

Кошара фермасы жана жер тилкеси менен 6000 кв.м.

Чоктал айылы, номери жок. объектинин баасы 2 285 687 сомду түзөт.

← Тизме боюнча артка