"Товардык кредит"

pic
Пайыздык чендер 4,5%

Кредитти сунуштоо шарты

Кредиттин багытталышы

Көп жылдык өсүмдүктөрдү, кылкандуу дан эгиндеринин, май алынуучу өсүмдүктөрдү жана буурчак өсүмдүгүн (буудай, арпа, май алынуучу зыгыр, күн карама, сафлор, соя ж.б) өстүрүү.

Кредиттин түрү

- үрөн түрүндө берилүүчү товардык кредит

Кредит боюнча камсыздоо

Банктын күрөө саясатынын талаптарына ылайык

300 000 (үч жүз) миң сомго чейинки кредиттер күрөөсүз негизде сунушталат

Кредит мөөнөтү

2025-жылдын 15-ноябрына чейин

Кредит валютасы

- Сом

Пайыздык чен

4,5 % (төрт бүтүн ондон беш)

Каржылоо ыкмасы

- кредит

Кредитти төлөө графиги

Мезгил-мезгили менен төлөнүүчү аннуитеттик төлөмдөр же негизги карыз тиешелүү пайыздары бирдей өлчөмдө

Жеңилдик каралган мезгил аралыгы

- негизги карыз боюнча 6 айга чейин

- пайыздар боюнча 3 айга чейин – зарылчылык келип чыккан шартта

Кредитти кантип алса болот

1
Кредит алууга билдирме

Сайт аркылуу же банктын кайсыл болбосун
бөлүмүнө келип билдирме толтуруу

2
Билдирмелерди кароо

Тактоо үчүн биз сиз
менен байланышабыз

3
Акчаны банктан алгыла

Чечим чыккандан кийин тиешелүү
бөлүмгө келип акчаны алсаңыз болот

Кредитиңизди эсептеңиз
Эсептөөлөр маалыматтык мүнөзгө ээ
жана ачык жарыяланбайт
Ар айлык төлөмдөр суммасы
Бүтүндөй кредиттөө мезгили ичиндеги төлөөлөрдүн жалпы суммасы
Кредит алууга билдирме толтуруу