«Өндүрүш кредит» (АЧК-10)

pic
Кредит суммасы 20 000 000 сомдон ашпаган өлчөмдө
pic
Пайыздык чендер 6%

Кредитти сунуштоо шарты

Кредиттин багытталышы

а) негизги каражаттарды сатып алуу;

б) жүгүртүү каражаттарын алуу;

в) эмгек акы фондуларын каржылоо;

г) өндүрүш циклинин башка этаптарын каржылоо.

 

Иштин төмөнкү багыттары менен алектенген субъекттер:

1) айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү (дан, буурчак өсүмдүктөрү, эт, тери, жүн, бодо малдын жана майда жандыктардын сүтү ж.б.);

2) балыкты жана балык азыктарын кайра иштетүү жана сактоо;

3) жемиштерди, жашылчаларды жана мөмөлөрдү кайра иштетүү жана сактоо;

4) өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын майларын жана майларын өндүрүү;

5) айыл чарба жаныбарлары үчүн тоют өндүрүү;

6) минералдык сууларды өндүрүүдөн тышкары, айыл чарба продукциясынан (анын ичинде айыл чарба продукциясынын экинчи чийки затынан) тамак-аш азыктарын өндүрүү;

7) айыл чарба продукциясын таңгактоо жана сактоо;

8) айыл чарба малдарын жана үй канаттууларын союучу жайлар;

9) кийизден буюмдарды өндүрүү;

10) айыл чарба продукциясын сатып алууну, сактоону, ташууну жана сатууну уюштуруу боюнча логистикалык борборлор. 

Кредит суммасы 20 000 000 сомго чейин
Кредит мөөнөтү

- жүгүртүү каражаттарын  сатып алууга 36 айга чейин

- негизги каражаттарды сатып алууга  60 айга чейин

Пайыздык чен жылдык 6%
Кредитти  төлөө графиги акча агымына жараша өз алдынча түзүлгөн график
Жеңилдетилген мезгил

пайыздарды төлөөдө –  максималдуу 3 ай.

негизги суммага -  максималдуу 6 ай.
Кредит  боюнча камсыздоолор кыймылсыз, кыймылдуу мүлк.

* Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 6,16 % дан жогору

Банк, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына жана Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/жактарынын чечимине ылайык белгиленген тарифтерди рынок шарттарына жараша өзгөртүүгө, ошондой эле кардарларга макулдашуунун негизинде өз алдынча тарифтерди/ депозиттер, эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча чендерди белгилөөгө укуктуу.

Кредитти кантип алса болот

1
Кредит алууга билдирме

Сайт аркылуу же банктын кайсыл болбосун
бөлүмүнө келип билдирме толтуруу

2
Билдирмелерди кароо

Тактоо үчүн биз сиз
менен байланышабыз

3
Акчаны банктан алгыла

Чечим чыккандан кийин тиешелүү
бөлүмгө келип акчаны алсаңыз болот

Кредитиңизди эсептеңиз
Эсептөөлөр маалыматтык мүнөзгө ээ
жана ачык жарыяланбайт
Ар айлык төлөмдөр суммасы
Бүтүндөй кредиттөө мезгили ичиндеги төлөөлөрдүн жалпы суммасы
Кредит алууга билдирме толтуруу