Өндүрүш кредит

pic
Пайыздык чендер 18%дан жогору*

Кредитти сунуштоо шарты

Кредиттин багытталышы

- Айыл чарба продукциясын кайра иштетүү;

- Жеңил өнөр жай;

- Тамак-аш өнөр жайы;

- Ар кандай товарларды чыгаруу;

Ошондой эле өндүрүш менен байланышкан башка максаттар үчүн

Кредит суммасы

300 001 сомдон баштап;

500 АКШ доллары/евродан баштап

Кредит мөөнөтү

60 айга чейин.

Жылдык пайыздык чен

Сом менен жылына 18%дан баштап

Доллар/евро менен жылына 9%дан баштап

Кредитти төлөө графиги

- Аннуитеттик төлөмдөр;

- Бизнестин акча агымы боюнча.

Жеңилдетилген мезгил

- Негизги суммасы боюнча – 9 айга чейин;

- Пайыздар боюнча – зарыл болгон учурда 3 айга чейин.

Кредит боюнча камсыздоо

Кыймылсыз мүлк, кыймылдуу мүлк

* Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 19,81 % дан жогору

Банк, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына жана Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/жактарынын чечимине ылайык белгиленген тарифтерди рынок шарттарына жараша өзгөртүүгө, ошондой эле кардарларга макулдашуунун негизинде өз алдынча тарифтерди/ депозиттер, эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча чендерди белгилөөгө укуктуу.

Кредитти кантип алса болот

1
Кредит алууга билдирме

Сайт аркылуу же банктын кайсыл болбосун
бөлүмүнө келип билдирме толтуруу

2
Билдирмелерди кароо

Тактоо үчүн биз сиз
менен байланышабыз

3
Акчаны банктан алгыла

Чечим чыккандан кийин тиешелүү
бөлүмгө келип акчаны алсаңыз болот

Кредитиңизди эсептеңиз
Эсептөөлөр маалыматтык мүнөзгө ээ
жана ачык жарыяланбайт
Ар айлык төлөмдөр суммасы
Бүтүндөй кредиттөө мезгили ичиндеги төлөөлөрдүн жалпы суммасы
Кредит алууга билдирме толтуруу