«Тиричилик»

pic
Кредит суммасы 2 500 000 сомго чейин, 50 000 АКШ долларына чейин, 45 000 еврого чейин
pic
Пайыздык чендер жылдык 22% дан баштап

Кредитти сунуштоо шарты

Кредиттин багытталышы

Экономикалык (бизнес жана коммерция) иш багытына байланыштуу болбогон керектөө (өздүк, үй-бүлөлүк) муктаждыктарын канааттандыруу үчүн, жана башка керектөө максаттарына.

Кредит суммасы

сом менен 10 000 ден 2 500 000 го чейин 

АКШ доллары менен 10 000 ден  50 000 ге чейин

евро менен 10 000 ден 45 000 ге чейин

Кредит мөөнөтү

5 жылга чейин

Пайыздык чен

сом менен 22% дан баштап

АКШ доллары менен 14% дан баштап

евро менен 12% дан баштап

Кредитти төлөө графиги

Мезгил-мезгили менен төлөнүп туруучу аннуитеттик төлөмдөр же бирдей үлүштө тиешелүү пайыздары менен негизги карыз боюнча төлөмдөр

Жеңилдетилген мезгил

Өзгөчө учурларда максималдуу 3 айга чейин (негизги карыз боюнча).

Кредит боюнча камсыздоо

Кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк

Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 24,65% дан, АКШ доллары - 15,38% дан, евро - 13,11% дан жогору

Банк, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына жана Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/жактарынын чечимине ылайык белгиленген тарифтерди рынок шарттарына жараша өзгөртүүгө, ошондой эле кардарларга макулдашуунун негизинде өз алдынча тарифтерди/ депозиттер, эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча чендерди белгилөөгө укуктуу.

 

 

Кредитти кантип алса болот

1
Кредит алууга билдирме

Сайт аркылуу же банктын кайсыл болбосун
бөлүмүнө келип билдирме толтуруу

2
Билдирмелерди кароо

Тактоо үчүн биз сиз
менен байланышабыз

3
Акчаны банктан алгыла

Чечим чыккандан кийин тиешелүү
бөлүмгө келип акчаны алсаңыз болот

Кредитиңизди эсептеңиз
Эсептөөлөр маалыматтык мүнөзгө ээ
жана ачык жарыяланбайт
Ар айлык төлөмдөр суммасы
Бүтүндөй кредиттөө мезгили ичиндеги төлөөлөрдүн жалпы суммасы
Кредит алууга билдирме толтуруу