Айыл банкта 2022-жылдын 20-сентябрынан тартып жыл ичинде накталай эмес түрдө келип түшкөн акча каражаттарын нак акча айландырууга жеке адамдар сыяктуу эле, юридикалык жактар үчүн жаңы тарифтер белгиленген.

26.10.2022

Кабыл алынган чечимге ылайык, учурда төмөнкүдөй тарифтер колдонулууда:

Жыл ичинде накталай эмес түрдө келип түшкөн акча каражаттарын нак акча айландырууга:

- жеке адамдар үчүн  $300 чейин (бул сумманы кошо алганда) -0,00%, 300$ жогору – тиешелүү суммадан 3%.

- юридикалык жактар үчүн – $300 чейин (бул сумманы кошо алганда) – тиешелүү суммадан 3%, 300$ жогору – тиешелүү суммадан 3%.

← Тизме боюнча артка