"Айым кредит"

pic
Кредит суммасы 500 000 сомго чейин
pic
Пайыздык чендер жылдык 17%дан жогору

Кредитти сунуштоо шарты

Кредиттин максаттары Ишкер аялдардын киреше алып келген иш багытынын бардык түрүн каржылоо 
Кредиттин  суммасы 100 000 сомдон 500 000 сомго чейин
Кредиттин мөөнөтү

- жүгүртүү капиталын толуктоого 24 айга чейин (кошо алганда);

- инвестициялоого 36 айга чейин (кошо алганда).

Пайыздык чендер жылдык 17 % дан жогору
Кредитти төлөп берүү акча агымдарына жараша
Жеңилдетилген мезгил

пайыздар боюнча – зарылчылык келип чыккан шартта 3 айга чейин;

Негизги сумма боюнча:

- жүгүртүү капиталын толуктоого – зарылчылык келип чыккан шартта максималдуу 6 айга;

Камсыздоо кыймылсыз мүлк, кыймылдуу мүлк

* Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 18,79%дан жогору

Банк, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына жана Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/жактарынын чечимине ылайык белгиленген тарифтерди рынок шарттарына жараша өзгөртүүгө, ошондой эле кардарларга макулдашуунун негизинде өз алдынча тарифтерди/ депозиттер, эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча чендерди белгилөөгө укуктуу.

Кредитти кантип алса болот

1
Кредит алууга билдирме

Сайт аркылуу же банктын кайсыл болбосун
бөлүмүнө келип билдирме толтуруу

2
Билдирмелерди кароо

Тактоо үчүн биз сиз
менен байланышабыз

3
Акчаны банктан алгыла

Чечим чыккандан кийин тиешелүү
бөлүмгө келип акчаны алсаңыз болот

Кредитиңизди эсептеңиз
Эсептөөлөр маалыматтык мүнөзгө ээ
жана ачык жарыяланбайт
Ар айлык төлөмдөр суммасы
Бүтүндөй кредиттөө мезгили ичиндеги төлөөлөрдүн жалпы суммасы
Кредит алууга билдирме толтуруу