«Соода жана кызмат көрсөтүүлөр»

pic
Кредит суммасы 30 001 сомдон; 500 АКШ долларынан; 1 500 евродон
pic
Пайыздык чендер сом 22% дан баштап; АКШ доллары 11% дан ; евро 10% дан

Кредитти сунуштоо шарты

Кредиттин максаттары соода-ортомчулук операциялары, өндүрүш, кайра иштетүү, кызмат көрсөтүү чөйрөсү, туризм, мал сатуу-сатып алуу, айыл чарба азык-түлүгүн даярдап, сатуу, мал-жандыкты жана канаттууларды семиртип багып, аларды сатуу, башка коммерциялык иш багыттарга
Кредиттин суммасы

минималдуу сумма:

- сом менен- 30 001 сом.

- АКШ долларында -  500  АКШ доллары.

- евродо – 1 500  евро.

Кредиттин мөөнөтү

жүгүртүү капиталын толуктоого  кредиттин максималдуу мөөнөтү 36 айга чейин;

инвестициялоого  кредиттин максималдуу мөөнөтү 60 айга чейин.

Пайыздык чендер

сом менен 22% дан баштап;

АКШ долларында 11% дан баштап;

евродо 10% дан баштап

Кредитти төлөп берүү мезгил-мезгили менен төлөнүп туруучу аннуитеттик төлөмдөр
Жеңилдетилген мезгил

негизги карыз боюнча:

жүгүртүү капиталына чет өлкө валютасында жана улуттук валютада 6 айга чейин;

инвестициялык долбоорлорго 12 айга чейин.

Камсыздоо кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк

*Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 24,63% дан, АКШ доллары - 11,91% дан, евро - 10,80% дан

Банк, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына жана Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/жактарынын чечимине ылайык белгиленген тарифтерди рынок шарттарына жараша өзгөртүүгө, ошондой эле кардарларга макулдашуунун негизинде өз алдынча тарифтерди/ депозиттер, эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча чендерди белгилөөгө укуктуу

Кредитти кантип алса болот

1
Кредит алууга билдирме

Сайт аркылуу же банктын кайсыл болбосун
бөлүмүнө келип билдирме толтуруу

2
Билдирмелерди кароо

Тактоо үчүн биз сиз
менен байланышабыз

3
Акчаны банктан алгыла

Чечим чыккандан кийин тиешелүү
бөлүмгө келип акчаны алсаңыз болот

Кредитиңизди эсептеңиз
Эсептөөлөр маалыматтык мүнөзгө ээ
жана ачык жарыяланбайт
Ар айлык төлөмдөр суммасы
Бүтүндөй кредиттөө мезгили ичиндеги төлөөлөрдүн жалпы суммасы
Кредит алууга билдирме толтуруу