MasterCard Gold

«Айыл Банк» ААКсынын MasterCard карты менен сиз товарларды жана кызматтарды төлөө үчүн банкоматтардын, дүкөндөрдүн жана веб-сайттардын глобалдык тармагын коопсуз колдоно аласыз. MasterCard карттары аркылуу төлөө дайыма оңой жана ыңгайлуу, анткени керектүү суммадагы акча дайыма колуңузда.
Выпуск карты
600 KGS / 6 USD / 6 EUR
Обслуживание в год
500 сом/5$/5€
Валюта
KGS / USD / EUR
Төлөм картасына арыз толтуруу
img
Кайсы филиалда кызмат алууну каалайсыз?
Тамгаларды,сызыкчаларды жана чекиттерди гана колдонгула
Тамгаларды,сызыкчаларды жана чекиттерди гана колдонгула
Тамгаларды,сызыкчаларды жана чекиттерди гана колдонгула
Тамгаларды жана сандарды гана колдонгула
Тамгаларды,сандарды жана сызыкчаларды гана колдонгула
Тамгаларды,сандарды жана сызыкчаларды гана колдонгула
Тамгаларды,сызыкчаларды, үтүр, чекиттерди гана колдонгула
Тамгаларды, сандарды, сызыкчаларды, үтүрдү жана чекиттерди гана колдонгула
pic
pic
img

Как получить платёжную карту