«Элкарт» төлөм карты

"Айыл Банк" өз кардарларына көптөгөн ыңгайсыздыктардан арылууга жардам берип, жөнөкөй жана ыңгайлуу жашоого шарт түзгөн «ЭЛКАРТ» төлөм картын сунуштайт.
Выпуск карты
акысыз
Обслуживание в год
100 сом
Валюта
сом
Төлөм картасына арыз толтуруу
img
Кайсы филиалда кызмат алууну каалайсыз?
Тамгаларды,сызыкчаларды жана чекиттерди гана колдонгула
Тамгаларды,сызыкчаларды жана чекиттерди гана колдонгула
Тамгаларды,сызыкчаларды жана чекиттерди гана колдонгула
Тамгаларды жана сандарды гана колдонгула
Тамгаларды,сандарды жана сызыкчаларды гана колдонгула
Тамгаларды,сандарды жана сызыкчаларды гана колдонгула
Тамгаларды,сызыкчаларды, үтүр, чекиттерди гана колдонгула
Тамгаларды, сандарды, сызыкчаларды, үтүрдү жана чекиттерди гана колдонгула
pic
pic
img

Как получить платёжную карту