Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион

2019-жылдын 09-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү

(миң. сом)

Эмиссиянын датасы

Төлөө мөөнөтү

BD001190717

1 600 000,0

10.07.2019

17.07.2019

BD004190807

700 000,0

10.07.2019

07.08.2019

BD013191009

500 000,0

10.07.2019

09.10.2019

BD026200108

100 000,0

10.07.2019

08.01.2020

2019-жылдын 02-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,69%, 4,18% жана 4,24% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

Басма нускасы