Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү
  • Башкы/
  • Жаңылыктар/
  • Мамлекеттик казына облигацияларын жайгаштыруу боюнча аукцион

Мамлекеттик казына облигацияларын жайгаштыруу боюнча аукцион

2019-жылдын 8-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын  көлөмү  (миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын  датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07260708 

450 000,00 

7,00% 

08.07.2019 

08.07.2026 

08.01.2020 

08.07.2020 

08.01.2021 

08.07.2021

08.01.2022 

08.07.2022

08.01.2023

08.07.2023

08.01.2024

08.07.2024 

08.01.2025 

08.07.2025

08.01.2026 

08.07.2026

2019-жылдын 17-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 10,94% түзгөн. 

Басма нускасы