Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион

2019-жылдын 02-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №

Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)

Эмиссиянын датасы

Төлөө   мөөнөтү

BD001190710

1 500 000,0

03.07.2019

10.07.2019

BD004190731

400 000,0

03.07.2019

31.07.2019

BD013191002

100 000,0

03.07.2019

02.10.2019

BD026200101

100 000,0

03.07.2019

01.01.2020

2019-жылдын 25-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,59%, 4,18% жана 4,20% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

 

Басма нускасы