Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү
  • Башкы/
  • Жаңылыктар/
  • Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион 25 июнь 2019 ж

Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион 25 июнь 2019 ж

2019-жылдын 25-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №

Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)

Эмиссиянын датасы

Төлөө   мөөнөтү

BD001190703

1 500 000,0

26.06.2019

03.07.2019

BD004190724

400 000,0

26.06.2019

24.07.2019

BD013190925

250 000,0

26.06.2019

25.09.2019

BD026191225

100 000,0

26.06.2019

25.12.2019

2019-жылдын 18-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,52%, 4,15% жана 4,24% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

Басма нускасы