Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү
  • Башкы/
  • Жаңылыктар/
  • Мамлекеттик казына облигацияларын жайгаштыруу боюнча аукцион

Мамлекеттик казына облигацияларын жайгаштыруу боюнча аукцион

2019-жылдын 21-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Каттоо номери

Чыгаруу   көлөмү  (миң сом)

Жылдык купон пайызы

Чыгаруу  датасы

Төлөө   мөөнөтү

Купондук төлөмдөр

GBA05240624

1 000 000,00

6,00%

24.06.2019

24.06.2024

24.12.2019

24.06.2020

24.12.2020

24.06.2021

24.12.2021

24.06.2022

24.12.2022

24.06.2023

24.12.2023

24.06.2024

2019-жылдын 12-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 10,15% түзгөн.  

Басма нускасы