Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Мамлекеттик казына векселдерин жайгаштыруу боюнча аукцион

2019-жылдын 20-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №

Чыгаруу  көлөмү  (миң сом)

Чыгаруу күнү

Төлөө мөөнөтү

GD052200622

150 000,00

24.06.2019

22.06.2020

2019-жылдын 13-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,50% түзгөн.

Басма нускасы