Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион

2019-жылдын 18-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №

Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)

Эмиссиянын датасы

Төлөө   мөөнөтү

BD001190626

2 000 000,0

19.06.2019

19.06.2019

BD004190717

500 000,0

19.06.2019

17.07.2019

BD013190918

200 000,0

19.06.2019

18.09.2019

BD026191218

100 000,0

19.06.2019

18.12.2019

2019-жылдын 11-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,51%, 4,20% жана 4,23% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

Басма нускасы