Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү
  • Башкы/
  • Жаңылыктар/
  • Мамлекеттик казына облигацияларын жайгаштыруу боюнча аукцион

Мамлекеттик казына облигацияларын жайгаштыруу боюнча аукцион

2019-жылдын 14-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү  (миң сом) Жылдык купон пайызы Эмиссиянын  датасы Төлөө мөөнөтү Купондук төлөмдөр
GBA02210617 600 000,00 5,00% 17.06.2019 17.06.2021 17.12.2019
          17.06.2020
17.12.2020
17.06.2021

2019-жылдын 26-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 6,29% түзгөн.  

Басма нускасы