Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Мамлекеттик казына векселдерин жайгаштыруу боюнча аукцион

2019-жылдын 13-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № Чыгаруу  көлөмү  (миң сом) Чыгаруу күнү Төлөө мөөнөтү
GD052200615 150 000,00 17.06.2019 15.06.2020

2019-жылдын 23-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,79% түзгөн

Басма нускасы