Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

КНЧны финансылоо (айыл чарбага узак мөөнөттү инвестициялык кредиттер: айыл чарба продукциясын өндүрүү, кайра иштетүү жана сатуу) Кредит продуктысы боюнча кредиттөөнүн мүнөздөгүчтөрү

 

Кредиттин максаттары

агрардык өндүрүштүк-сатуу чынжырларын каржылоо: айыл чарба техникасын жана жабдууларды сатып алууга, айыл чарба продукциясын чыгаруу, кайра иштетүү, сактоо, ташуу жана сатуу боюнча ишканаларды курууга, реконструкциялоого, модернизациялоого

Кредиттин суммасы

500 000 еврого чейин (сом менен эквивалент)

Кредиттин мөөнөтү

жүгүртмө капиталды толуктоого 3 жылга чейин;

инвестицияларга – бир жылдан жогору 7 жылга чейин

Пайыздык чендер

жүгүртмө капиталды толуктоого жылдык 12%;

инвестицияларга жылдык 12%дан 15%га чейин

Кредитти төлөп берүү

акча агымдарына жараша жеке график

Жеңилдетилген мезгил

негизги карыз боюнча 9 айга чейин

интенсивдүү бакчылык – керек болгон учурда 24 айга чейин

Камсыздоо

кыймылсыз мүлк, кыймылдуу мүлк

                                * Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 13,74 %дан.

Маалымат алуу үчүн телефон:  0312 68 -00-00

Кеңири маалымат...

Насыя эсептегичи

Для более детального и точного расчета необходимо обратиться к кредитному специалисту

Басма нускасы