Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Кардарларды кабыл алуу тартиби

Кардарларды кабыл алуу тартиби

Кызмат Аты жөнү Күнү Убакыт саат
Башкарма Төрагасы Шамкеев Бактыбек Абылкасымович Бейшемби 16:00-17:00
Башкарма Төрагасынын орун басары Камчибекова Гульчехра Садырбековна Бейшемби 09:00 -10:00
Башкарма Төрагасынын орун басары Шарапов Уранбек Жолболдуевич Шаршемби 16:00-17:00
Башкарма Төрагасынын орун басары Ногаев Уланбек Мелисович Шейшемби 10:00-11:00
Башкарма Төрагасынын орун басары Уметалиев Жолчубек Жедигерович Шейшемби 15:00-16:00

 

 

Басма нускасы