Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Тендерлер

       

“Айыл Банк” ААК төмөнкү жабдууларды сатып жатканы жөнүндө жарыялайт:

Жабдуулардын  аталышы

Бир даана үчүн баштапкы баасы (сом менен)

1

2009-ж. чыккан “Меркурий - 115” контролдук-кассалык машинкалар, 39 даана.

2500 сом;

2

2010-ж. чыккан “Меркурий - 115” контролдук-кассалык машинкалар, 16 даана.

2700 сом

3

2011-ж. чыккан “Меркурий - 115” контролдук-кассалык машинкалар, 20 даана.

2900сом

4

2012-ж. чыккан “Меркурий - 115” контролдук-кассалык машинкалар, 12 даана

3100 сом

5

2013-ж. чыккан “Меркурий - 115” контролдук-кассалык машинкалар, 4 даана

3300 сом

Контролдук-кассалык машинкаларды сатып алууга талапкерлердин табыштамаларын  кабыл алуу жана каттоо 2018-жылдын 09-февралынын  саат 14:00гө чейин төмөнкү дарек боюнча жүргүзүлөт: Бишкек ш., Логвиненко көчөсү, 14, “Айыл Банк” ААК (Жалпы бөлүм).  Сатып алуучу арызында фамилиясын аты-жөнүнүн, байланыш телефонун, чыккан жылы менен жабдуунун маркасын, сунуштаган баасын көрсөтүшү керек  жана ага паспорттун көчүрмөсүн тиркеши керек. Сунуштамалар  2018-жылдын 09-февралында  саат 14:00дө төмөнкү дарек боюнча ачылат: Бишкек ш., Логвиненко көчөсү, 14, “Айыл Банк” ААК Сатып алуулар бөлүмү. Жеңүүчүлөр болуп эң жогорку бааны сунуштаган талапкерлер саналат, ал эми  бирдей баа сунушталган учурда, жеңүүчүлөр деп табыштаманы эртерээк берген талапкерлер саналат.   Бардык суроолор боюнча төмөнкү телефондор боюнча кайрылсаңыз болот: (0312) 46-26-28

 

 

 

Басма нускасы