Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Тендерлер

№1 Кулактандыруу

Банкта мындан ары пайдаланууга жараксыз болуп эсептен чыгарылган негизги каражаттар,  товардык-материалдык баалуулуктар  жана арзан баадагы тез эскирген буюмдар сатылып жатканы жөнүндө “Айыл Банк” ААК жарыялайт.  Жогорудагы товарлар  толук тизме боюнча сатылат, аларды төмөнкү дарек боюнча сатып алууга болот: Бишкек ш., Логвиненко көч., 14, каб. (Сатып алуулар бөлүмү), же болбосо http://www.ab.kg/ru/tendery/ шилтеме боюнча өтүп www.ab.kg – “Айыл Банк” ААКтын расмий сайтында таанышса болот.   Товарларды сатуу боюнча табыштамалардын кабыл алуусу жана каттоосу  Жалпы бөлүмдө жүргүзүлөт, табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү 2018-жылдын 8-июнунун саат 14:00гө чейин, төмөнкү дарек боюнча: Бишкек ш., Логвиненко көч., 14 Жалпы бөлүм.      Табыштамалар  2018-жылдын  08-июнунда  саат 14:00дө Сатып алуулар бөлүмүндө ачылат.

 Табыштамада  сөзсүз түрдө төмөнкү маалыматты көрсөтүү зарыл: сатып алуучунун аты-жөнү, сунуштаган баасы жана байланыш телефону.   Жеңүүчүлөр болуп эң жогорку бааны сунуштаган талапкерлер саналат, ал эми  бирдей баа сунушталган учурда, жеңүүчүлөр деп табыштаманы эртерээк берген талапкерлер саналат. Бардык суроолор боюнча төмөнкү телефондор боюнча кайрылсаңыз болот: (0312) 46-26-28

Эскертүү: Сатылып жаткан товардык-материалдык баалулуктардын тизмесин Сатып алуулар бөлүмү  Бизнести өнүктүрүү башкармалыгынын сайтка кулактандырууларды жайгаштыруу боюнча жооптуу адисине электрондук почта аркылуу жөнөтөт.

№2 Кулактандыруу

 “Айыл Банк” ААК автомашиналардын сатылышы жөнүндө  жарыялайт:

Автомобилдин аталышы

Алгачкы

 баасы (сом

 менен)
1

Автомашина Нива ВАЗ 21214 мам. № 5290 ВВ, 2008 ж. чыгарылган

207000

2 Автомашина Нива ВАЗ 21214 мам. № 5286ВВ, 2008 ж. чыгарылган 197367
3

Автомашина Нива ВАЗ 21214 мам. № 5288ВВ, 2008 ж. чыгарылган

185767

Автомашинаны сатып алууга талапкерлердин табыштамаларын  кабыл алуу жана каттоо 2018-жылдын 04-июнунун  саат 14:00гө чейин төмөнкү дарек боюнча жүргүзүлөт: Бишкек ш., Логвиненко көч., 14,  Жалпы бөлүм (1-кабат). Сатып алуучу табыштамасында фамилиясын аты-жөнүн, байланыш телефонун, мамлекеттик номери менен автомашинанын маркасын, сунуштаган баасын көрсөтүшү керек  жана паспорттун көчүрмөсүн тиркеши зарыл. Табыштамалар  2018-жылдын  04-июнунда  саат 14:00дө төмөнкү дарек боюнча ачылат: Бишкек ш., Логвиненко көч., 14 Сатып алуулар бөлүмү (2-кабат).  Жеңүүчүлөр болуп эң жогорку бааны сунуштаган талапкерлер саналат, ал эми сунуштаган баалар бирдей болгон учурда, жеңүүчүлөр деп табыштаманы эртерээк берген талапкерлер саналат. Автомашинаны тиешелүү органдарында тариздөө менен байланышкан чыгымдарды Сатып алуучу төлөйт.  Бардык суроолор боюнча төмөнкү телефондор боюнча кайрылсаңыз болот: (0312) 46-26-28

№3  Кулактандыруу

 “Айыл Банк” ААК жер участогунун сатылышы жөнүндө  жарыялайт:

Аталышы Дареги

Алгачкы

 баасы (сом

 менен)

1 1600,00 чарчы метр жалпы аянты менен жер участогу Чолпон-Ата ш.,  Акималиев көч. 8 б 1 812 817,00 сом

 Жер участогун сатып алууга талапкерлердин табыштамаларын  кабыл алуу жана каттоо 2018-жылдын 28-майынын  саат 14:00гө чейин төмөнкү дарек боюнча жүргүзүлөт: Бишкек ш., Логвиненко көч., 14,  Жалпы бөлүм (1-кабат). Сатып алуучу табыштамасында фамилиясын аты-жөнүн, байланыш телефонун, сатып алынуучу жер участогунун аталышын жана дарегин, сунуштаган баасын көрсөтүшү керек  жана паспорттун көчүрмөсүн тиркеши зарыл.  Табыштамалар  2018-жылдын  28-майында  саат 14:00дө төмөнкү дарек боюнча ачылат: Бишкек ш., Логвиненко көч., 14, Сатып алуулар бөлүмү.    Жеңүүчүлөр болуп эң жогорку бааны сунуштаган талапкерлер саналат, ал эми сунуштаган баалар бирдей болгон учурда, жеңүүчүлөр деп табыштаманы эртерээк берген талапкерлер саналат.   Мүлктү тиешелүү органдарында тариздөө менен байланышкан чыгымдарды Сатып алуучу төлөйт.   Бардык суроолор боюнча төмөнкү телефондор боюнча кайрылсаңыз болот: (0312) 46-26-28

 

 

 

 

 

Басма нускасы