Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Мүлктү сатуу

«Айыл Банк» ААК сатууга койгон кыймылсыз мүлк

Объектинин түрү

Объектинин дареги

Мүнөздөгүчтөрү

Наркы, сом

Бишкек ш.

Турак үй

Бишкек ш., Дордой конушу, Дордой - Аул – 12, 7-үй

Пайдалуу аянты - 1 082, 3 кв. м., жашоо аянты -603,6 кв. м., жер участогу - 6 00 кв. м.

29 300 000 (Жыйырма тогуз миллион үч жүз миң) сом.

Турак үй

Бишкек ш., Саратовская көч., 88

Пайдалуу аянты - 44 кв. м., жашоо аянты - 40,8 кв. м., жер участогу - 626 кв. м.

2 009 827 (Эки миллион тогуз миң сегиз жүз жыйырма жети) сом

Турак үй

Бишкек ш., Келечек конушу, Келечек- 9 көч., 53-үй

Лит А пайдалуу аянты - 50,1 кв. м., жашоо аянты - 29 кв. м.

Лит Б пайдалуу аянты - 65,7 кв. м., жашоо аянты - 47,7 кв. м , жер участогу - 5 00 кв. м.

2 696 000 (Эки миллион алты жүз токсон алты миң) сом

Батир ПСО

Бишкек ш., Абдрахманов көч., 176/1-үй, кв.46

Жалпы аянты - 133,6 кв.м., жашоо аянты - 102,8 кв.м.


 

6 510 590 (Алты миллион беш жүз он миң беш жүз токсон) сом

Турак эмес жай – тигүүчү цех (кеңсе ж.б. катары колдонсо болот)

Бишкек ш., Сүюмбаев көч., 5-үй (мурунку Карпинская) Московская көч. кесилишинде

Жалпы аянты - 851,4 кв.м., жер участогу - 771,0 кв..м.

42 618 840 (Кырк эки миллион алты жүз он сегиз миң сегиз жүз кырк) сом

Чүй облусу

Турак эмес жай

Чүй обл., Маевка айылы, Жаш Гвардия көч., 122А

Жер участогу - 615,86 кв.м., имараттын аянты - 291,26 кв.м.

4 336 217 (Төрт миллион үч жүз отуз алты миң эки жүз он жети) сом.

3 -бөлмөлүү батир

Ысык-Ата району, Ново-Покровка айылы, Логвиненко көч., 7-үй, кв. 5

Жалпы аянты - 55,45 кв.м., жашоо аянты - 42,12кв.м.

1 281 000 (Бир миллион эки жүз сексен бир миң) сом

Турак үй

Чүй обл., Сокулук району, Сокулук айылы, Набережная көч., 7

Жалпы пайдалуу аянты - 61.1 кв. м., жашоо аянты - 49.6 кв.м., жер участогу - 1450,0 кв.м.

651 000 (Алты жүз элүү бир миң) сом

Турак үй

Чүй обл., Панфилов району, Чалдовар айылы, Советская көч., 225

Жалпы аянты - 141,6 кв. м., жашоо аянты - 61,2 кв.м., жер участогу - 1500 кв.м.

1 130000 (Бир миллион бир жүз отуз миң) сом

Турак үй

Чүй обл., Москва району, Темен-Суу айылы, Кыргызская көч., 2

Жалпы аянты - 43,3 кв. м., жашоо аянты - 29,4 кв.м., жер участогу - 3848 кв.м.

98 421 (Алты жүз токсон сегиз миң төрт жүз жыйырма бир) сом

 Ысык-Көл облусу

Турак үй

Ысык-Көл обл., Чолпон-Ата ш., Иманбаев көч., 22

Жалпы аянты - 36,8 кв. м., жашоо аянты - 21,8 кв.м.

358 581 (Үч жүз элүү сегиз миң беш жүз сексен бир) сом.

Турак үй

Ысык-Көл обл., Ак-Суу району, Теплоключенка айылы, Гагарин көч., 20

Жалпы аянты - 56,5 кв. м., жашоо аянты - 46,5 кв.м., жер участогу - 922 кв.м.

173 163 (Бир жүз жетимиш үч миң бир жүз алтымыш үч) сом

Турак үй

Ысык-Көл обл., Ак-Суу району, Ак-Булак айылы, Бакей Ата көч., 75

Пайдалуу аянты - 85,2 кв. м., жашоо аянты - 62,5кв.м., жер участогу - 3971 кв.м.

318 656 (Үч жүз он сегиз миң алты жүз элүү алты) сом 

Жер участогу менен кампа

Ысык-Көл обл, Ак-Суу району, Ак-Булуң айылы, Торгоев көч., н/ж

Пайдалуу аянты - 766,5 кв. м., жер участогу - 3000 кв.м.

569 048 (Беш жүз алтымыш тогуз миң кырк сегиз) сом

Турак үй

Ак-Суу району, Тепке айылы, Жантемиров көч., 4

Пайдалуу аянты - 63,5 кв. м., жашоо аянты - 45,5 кв.м., жер участогу - 257 кв.м.

381 854 (Үч жүз сексен бир миң сегиз жүз элүү төрт) сом.

Жер участогу

Ысык-Көл району, Чок-Тал айылы, Абдрайым Молдо көч., 36

Жер участогу - 500 кв.м.

217 337 (Эки жүз он жети миң үч жүз отуз жети) сом

Жер участогу

Ысык-Көл району, Чок-Тал айылы, Абдрайым Молдо көч., 38

Жер участогу - 500 кв.м.

217 337 (Эки жүз он жети миң үч жүз отуз жети) сом

Жер участогу

Ысык-Көл району, Чок-Тал айылы, Абдрайым Молдо көч., 40

Жер участогу - 500 кв.м.

217 337(Эки жүз он жети миң үч жүз отуз жети) сом

Жер участогу

Ысык-Көл району, Чок-Тал айылы, Проектируемая көч., 11

Жер участогу - 500 кв.м.

217 337(Эки жүз он жети миң үч жүз отуз жети) сом

Жер участогу

Ысык-Көл району, Чок-Тал айылы, Т. Молдо көч., 34

Жер участогу - 500 кв.м.

217 337(Эки жүз он жети миң үч жүз отуз жети) сом

Чабандын үйү менен кошар

Ысык-Көл району, Чок-Тал айылы, контур н/ж

Жалпы пайдалуу аянты - 218,5 кв. м., жер участогу - 60000 кв.м.

2 236 779,00 (Эки миллион эки жүз отуз алты миң жети жүз жетимиш тогуз) сом


 

Чабандын үйү менен кошар

Ысык-Көл району, Чок-Тал айылы, контур н/ж (Кичи-Үй-Булак)

Жалпы аянты - 112,29 кв. м., жер участогу - 3000 кв.м.

330 579,00 (Үч жүз отуз миң беш жүз жетимиш тогуз) сом

Жалал-Абад облусу

Турак үй

Жалал-Абад обл., Сузак району, Көк-Арт с/о, Жалгыз Жаңгак айылы

Пайдалуу аянты – 95 кв. м., жашоо аянты - 64,3 кв.м., жер участогу - 2500 кв кв.м.

1 126 872 (Бир миллион бир жүз жыйырма алты миң сегиз жүз жетимиш эки) сом.

Турак үй

Жалал-Абад обл., Ноокен району, Сакалды айылы, Токтобаев көч., 13

Пайдалуу аянты – 131,5 кв. м., жашоо аянты - 98,4 кв.м., жер участогу - 2020 кв кв.м.

720000 (Жети жүз жыйырма миң) сом

Турак үй

Жалал-Абад обл., Каракуль ш., Токтогул көч., 19/1

Пайдалуу аянты – 149, 47 кв. м., жашоо аянты - 106,47 кв.м., жер участогу - 6 00 кв кв.м.

484 471 (Төрт жүз сексен төрт миң төрт жүз жетимиш бир) сом.

Батир

Жалал-Абад обл., Каракуль ш., Серый көч., 20-үй, кв. 6

Пайдалуу аянты – 44,6 кв. м., жашоо аянты - 28 кв.м.

382 500 (Үч жүз сексен эки миң беш жүз) сом.

Соода комплекси

Жалал-Абад обл., Каракуль ш., Сабиров көч., н/ж

Жалпы аянты – 79,81 кв. м., жер участогу - 643,68 кв кв.м.

1 926 000 (Бир миллион тогуз жүз жыйырма алты миң) сом.

Турак үй

Жалал-Абад обл., Ноокен району, Шайдан а/ө, Эски Масы айылы, Молдо Жалил 1 көч., 29

Пайдалуу аянты – 82,3 кв. м., жашоо аянты - 51,1 кв.м., жер участогу - 1462,5 кв кв.м.

389 618 (Үч жүз сексен тогуз миң алты жүз он сегиз) сом

Жер участогу менен сарай

Токтогул району, Кызыл-Өзгөрүш а/ө, Ташкечүү уч. (Сулайман сарай)

Жалпы аянты-376 кв.м., жер участогу -5405 кв.м.


 

269 423,17 (Эки жүз алтымыш тогуз миң төрт жүз жыйырма үч) сом 17 т.

Ош облусу

Батир

Ош ш., Ю.Толонов көч., 16-үй, кв. 11

Жалпы аянты - 71,04 кв. м., жашоо аянты - 47,23 кв.м.

1 566 000 (Бир миллион беш жүз алтымыш алты миң) сом

Батир

Ош ш., Абакир уулу Торобек көч., 40-үй, кв 113

Жалпы аянты - 108,43 кв. м., жашоо аянты - 65,89кв.м.

1 520000 (Бир миллион беш жүз жыйырма миң) сом.

Талас облусу

Дүкөн

Талас облусу, Огомбаев айылы, Чыналиев көч., 26-үй

Пайдалуу аянты - 286.5 кв.м., соода аянты - 141.1 кв.м., кампанын аянты - 128.6 кв.м., жер участогу - 1552.5 кв.м.

245 642 (эки жүз кырк беш миң алты жүз кырк эки) сом

Турак үй менен кошар

Бакай-Ата району, Наматбек айылы., Козу Комплекс уч.

Пайдалуу аянты – 440.89 кв. м., жашоо аянты - 56.0 кв.м., жер участогу - 6000кв кв.м.

640 541 (алты жүз кырк миң беш жүз кырк бир) сом.

Баткен облусу

Турак үй

Ноокат району, Кулатов а/ө, Ташбулак айылы


 

Жалпы аянты – 103,29 кв. м., жашоо аянты - 72,63 кв.м., жер участогу - 1500,0 кв кв.м.

1 014 740 (Бир миллион он төрт миң жети жүз кырк) сом

Турак үй

Кадамжай району, Үч-Коргон а/ө, Хасанабад көч., 12

Жалпы аянты – 118,9 кв. м., жашоо аянты - 74,3 кв.м., жер участогу - 1009,0 кв кв.м.


 

835 419 (Сегиз жүз отуз беш миң төрт жүз он тогуз) сом.

Турак үй

Кадамжай району, Үч-Коргон а/ө, Палман уч.


 

Жалпы аянты – 81,8 кв. м., жашоо аянты - 43,07 кв.м., жер участогу - 1000,0 кв кв.м.

900 746 (Тогуз жүз миң жети жүз кырк алты) сом

Турак үй

Кадамжай району, Үч-Коргон а/ө, Хасанабад көч., н/ж

Жалпы аянты – 149,76 кв. м., жашоо аянты - 73,80 кв.м., жер участогу - 1014,0 кв кв.м.

1 025 000 (Бир миллион жыйырма беш миң) сом.

Турак үй

Кадамжай району, Жал айылы, Улица көч., 8/2


 

Пайдалуу аянты – 102,16 кв. м., жашоо аянты - 53,56 кв.м., жер участогу - 1311,0 кв кв.м.

702 361 (Жети жүз эки миң үч жүз алтымыш бир) сом

Турак үй

Кадамжай району, Кара-Дөбө айылы, А.Сабиров көч., 34

Пайдалуу аянты – 81,9 кв. м., жашоо аянты – 66 кв.м., жер участогу - 2340,0 кв кв.м.


 

731 733 (Жети жүз отуз бир миң жети жүз отуз үч) сом.

 

Сурап билүү телефону: 996 (312) 66-22-57

 

 

Басма нускасы