Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

“БЕРЕКЕ” акча которуулар тутумунун эрежелери

 “БЕРЕКЕ” акча которуулар тутумунун эрежелери

“БЕРЕКЕ” акча которуулар тутумунун эрежелеринин 16-главасынын 1 жана 2 пункттарына ылайык, 2016-жылдын 10-февралынан баштап, “БЕРЕКЕ” акча которуулар тутумунун эрежелеринин жаңы редакциясы ишке кирип жаткандыгы жөнүндө “Айыл Банк” сиздерге билдирет.

“Береке” акча которуулар тутумунун пайдалануучуларынын, Капитал Банктын, КыргызКредит Банктын, Дос-Кредобанктын, Кыргыз Инвестицилык-Кредиттик Банктын, Кыргыз-Швейцариялык Банктын, Кыргызкоммерцбанктын жана Айыл Банктын бөлүмдөрү аркылуу, бүтүн Кыргызстан боюнча акча которууларды тез жөнөтүүгө жана алууга мүмкүнчүлүктөрү бар болгондугу жөнүндө эске салабыз. 

Басма нускасы