Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

"Айыл Банктын кабарчысы" журналынын 3 номерин тартуулайбыз

Айыл-чарба тармагын өнүктүрүү Кыргызстандын алдыңкы максаттардын бири. Соңку жылдары күнөсканада жашылча өстүрүү маселесине кеңири көңүл бурулууда. Басылманын негизги мазмуну катары дал ушул күнөсканаларды өнүктүрүү темасын тандадык.

 

№3/декабрь 2015
Басма нускасы