Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү
  • Башкы/
  • Жаңылыктар/
  • “БЕРЕКЕ” тутуму боюнча сомдук акча которуулары үчүн комиссия өзгөрөт

“БЕРЕКЕ” тутуму боюнча сомдук акча которуулары үчүн комиссия өзгөрөт

“БЕРЕКЕ” тутуму боюнча сомдук акча которуулары үчүн комиссия өзгөрөт

“БЕРЕКЕ” акча которуулар тутумундагы сом валютасындагы которуулар үчүн тарифтер 2016-жылдын 1-январынан баштап өзгөрөрүн “Айыл Банк” ААК билдирет.

Чет өлкө валютасында “БЕРЕКЕ” акча которууларынын тутуму боюнча жаңы тарифтер:

Тутум Валюта Жаны тарифтер Эски тарифтер
“БЕРЕКЕ” Сом

0,1 сомдон 10 000 сомго чейин – 30сом

10 001 сомдон 30 000 сомго чейин – 40 сом

30 000 сомдон 50 000 сомго чейин – 50 сом

50 001 сомдон жана жогору – которуунун суммасынан 0,1% 

0,1 сомдон 5000 сомго чейин – 25 сом

5001 сомдон 20 000 сомго чейин – 30 сом

20 001 сомдон 30 000 сомго чейин – 40 сом

50 001 сомдон жана жогору - которуунун суммасы 0,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Басма нускасы