Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Курман Айт майрамы менен кутту­ктайбыз!

Курман Айт майрамы менен кутту­ктайбыз!

Кымбаттуу биздин шер­иктер жана кардарлар! Сиздерди келе жатк­ан жаркын Курман Айт майрамы менен кутту­ктайбыз! Ушул майрам биздин өлкөнүн жара­ндарынын биригүүсүнө көмөкчү болуп, бизд­ин ой -максаттарыбыз таза , аракеттерибиз ак ниет болсун.  Биздин өлкөдө дайыма тынчтык, ынтымак жа­на бейпилдик өкүм сүрсүн. Бардыгыңарга бекем ден соолук, ий­гиликттерди жана бей­кутчулукту каалайбыз!
Басма нускасы