Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Депозиттер боюнча пайыздык чендер өзгөрдү

 Депозиттер боюнча пайыздык чендер өзгөрдү

Илгертен бери кээ бир адамдар эртеңки күндү ойлоп, акча чогултууга көнүмүш.

“Айыл Банк” ААК, азыркы убакыттын талаптарына ылайык, бул көнүмүшкө оңдоолорду киргизүүнү, башкача айтканда акчаны жөн эле чогултпастан, аны көбөйтүп алууну сунуштайт.

Акча топтоп чогултууну жана сактоону билүү – бул, ар бир адамдын финансы жагынан ийгиликтин жана жетишкендиктин негизи. Топтолгон акчанын болушу – бул, бир жагынан, ар кандай ыңгайсыз жагдайлар пайда болгондо, коопсуздуктун финансы жаздыгы, экинчи жагынан, пассивдүү кирешенин туруктуу булагы

Акчаларды топтоп чогултуунун биринчи ыкмасы аны үйдө сактоо. Сиздин ойлоп тапканыңызга жараша, акчаны төшөктүн арасына, апаңыздын сандыгына, айнек банкага же сейфке сактаса болот. Бирок мында бир эле жакшы жагы бар, акча дайыма жаныңызда. Бирок терс жагы дагы бар:

- Акча кыймылсыз пайда алып келбейт.

- Акча дайыма жаныңызда болсо, аны коротуп жиберүү мүмкүн.

- Үйүңүзгө ууру кирип келбейт деп кепилдик жок.

“Айыл Банк” ААК калктын ар кандай катмарларынын муктаждыктарын канааттандырган бир нече депозиттик продуктыны сунуштайт. Кээ бир продуктылардын пайыздык чендери боюнча өзгөртүүлөр болду.

2017-жылдын 27-июнунан баштап депозиттик продуктылар боюнча төмөнкү пайыздык чендер колдонулат:

Келишимдин мөөнөтү (ай)

«Керемет» топтолуучу салым

«Ардагер» топтолуучу салым

«Алтын» топтолмо-чыгыштоо салым

«Наристе» топтолуучу салым

«Элет» топтолуучу салым

 

KGS

USD

RUB

KGS

USD

KGS

USD

RUB

KGS

USD

KGS

USD

3 ай

2%

-

4%

- - - - - - -   -

6 ай

5%

-

5%

- - - - - - -

4%

-

9 ай

8%

-  

8%

- - - - - -

6%

-

12 ай

11%

2%

7%

11%

2%

7%

1%

3%

- -

9%

2%

18 ай

13%

2,5%

8%

13%

2,5%

7,5%

-

4%

- -

10%

2,5%

24 ай

14%

3%

9%

14%

3%

8%

2%

5%

13%

3%

11%

3%

Төлөп берүү %

ай сайын

ай сайын

ай сайын

ай сайын

ай сайын

квартал сайын

квартал сайын

квартал сайын

Мөөнөттүн аягында

Мөөнөттүн аягында

ай сайын

ай сайын

Капиталдаштыруу %

- - - - - - - -

12 ай үчүн эсептелген % салымдын негизги суммасына кошулат

12 ай үчүн эсептелген % салымдын негизги суммасына кошулат

- -

 

 

 

 

 

Басма нускасы