Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Элкарт пенсиялык төлөм картасынын кармоочуларына билдирүү

Элкарт  пенсиялык төлөм  картасынын  кармоочуларына билдирүү

     Банктын Бизнести өнүктүрүү боюнча комитетинин 31.05.2017 ж. №15/9 чечими менен, “Элкарт” банктык төлөм картасын колдонуу менен Банктык эсеп келишиминин №1-Тиркемесинин 4-пункту (“Пенсионердин картасы” долбоордун алкагында учурда бар болгон калдыкка пайыздарды кошуп эсептөө) 2017-жылдын 01-июлунан баштап алып салынганы жөнүндө “Айыл Банк” ААК (мындан ары - Банк) маалымдайт.
Ошого байланыштуу, “Элкарт” банктык төлөм картасын колдонуу менен Банктык эсеп келишиминин №1-Тиркемесинин 4-пункту 2017-жылдын 01-июлунан баштап жараксыз деп саналат.

 

 

 

 

 

Басма нускасы