Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Төлөмдөрдү жүргүзүп - байгелерди аласыз

Төлөмдөрдү жүргүзүп - байгелерди аласыз

“Төлөмдөрдү жүргүзүп – байгелерди аласыз” акциясына катышып, байге утуп алыңыз!

1-орунга 3 жеңүүчү – 10 000 (он миң) сом;

2-орунга 3 жеңүүчү – 4 000 (торт миң) сом;

3-орунга 3 жеңүүчү – 2 000 (эки миң) сом.

Акция төмөнкү мөөнөттүн ичинде жүргүзүлөт: 15.03.2017 ж. – 15.06.2017 ж.

Жеңүүчүлөр 2017-жылдын 20-июньда жарыяланат.

 

*Акциянын шарттары: Акция республиканын түндүк (Чүй, Нарын, Ысык-Көл, Талас), түштүк (Ош, Жалал-Абад, Баткен) жана Бишкек шаарынын кардарларынын арасында бөлөк-бөлөк жүргүзүлөт. Жеңүүчүлөр карталардын активдүүлүгү боюнча аныкталат, б.а. Ай Саrd картасы боюнча каржы операциялардын максималдуу саны жеңүүчүнүн ордун аныктайт, ошондой эле акция жүргүзүлгөн мезгилдин ичинде бир кардардын транзакцияларынын жалпы суммасы 5000 (беш миң) сомдон кем болбошу керек.

Каржы операцияларды көбүрөөк жүргүзүп, жеңишке ээ болгула!

 

 

 

Басма нускасы