Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Урматтуу кардарлар


 “Айыл Банк” ААК  2017-жылдын 10-февралынан баштап Башкы кеңсенин насыялоо бөлүмдөрү “Айыл Банк-Борбор” филиалына көчкөнү жөнүндө билдирет. Филиал Бишкек шаары, Киевская көчөсү 114/2  дареги боюнча жайгашкан.
Эсептешме-кассалык тейлөө эски дарек (Бишкек шаары Пушкина көч 50) боюнча  мурунку тартипте  жүргүзүлөт.   

 

 

 

Басма нускасы