Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү
  • Башкы/
  • Жаңылыктар/
  • “Төлөмдөрдү жүргүзүп – байге алыңыз” акциясына катышып, байгелерди утуп алыңыздар!

“Төлөмдөрдү жүргүзүп – байге алыңыз” акциясына катышып, байгелерди утуп алыңыздар!

Кыргызстандагы «АйCard» биринчи жаштар картасынын пайдалануучулары  көңүл буруңуздар!  “Төлөмдөрдү жүргүзүп – байге алыңыз” акциясына катышып, байгелерди утуп алыңыздар!

1-орунга 3 жеңүүчү – 5000 (беш миң) сом;

 2-орунга 3 жеңүүчү – 3000 (үч миң) сом;

                                                                                                  3-орунга 3 жеңүүчү – 1000 (бир миң) сом;

 Жеңүүчүлөр 2016-жылдын 20-декабрына чейин жарыяланат.
*Акциянын шарттары: Акция республиканын түндүк (Чүй, Нарын, Ысык-Көл, Талас), түштүк (Ош, Жалал-Абад, Баткен) жана Бишкек шаарынын кардарларынын арасында өзүнчө  жүргүзүлөт.   Жеңүүчүлөр картаны пайдалануунун активдүүлүгү боюнча аныкталат, б.а. «АйCard» картасы боюнча каржы операциялардын максималдуу саны анын жеңүүчү ордун аныктайт, ошондой эле бир кардардын  операцияларынын жалпы суммасы 5000 (беш миң) сомдон кем болбошу зарыл.  

Каржы операцияларды көбүрөөк жүргүзүп, жеңишке ээ болуңуздар!

Басма нускасы