Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

“Береке” акча которуулардын тутумуна Азия Банкы кошулду

“Береке” акча которуулардын тутумуна Азия Банкы кошулду

“БЕРЕКЕ” акча которууларынын тутуму Азия Банкында өндүрүлдү. “БЕРЕКЕ” тутумунун оператору болуп “Айыл Банк” саналат. Эми “БЕРЕКЕ” тутумунун кардарлары Кыргыз Республика боюнча акча которууларды тез жана коопсуз жөнөтүүгө жана алууга төмөнкү банктар аркылуу мүмкүнчүлүк алышты:

·         Айыл Банк;

·         Кыргызский Инвестиционный-Кредитный Банк;

·         Дос-Кредобанк;

·         Капитал Банк;

·         Кыргызско-Швейцарский Банк;

·         Кыргызкоммерцбанк;

·        Евразийский Сберегательный Банк;

·        Халык Банк Кыргызстан;

·         Чанг Ан Банк;

·         МФК "Инком";

·         Банк Азии.

Кыргызстан боюнча акча которуу үчүн комиссия – валютага карабастан, суммадан 0,1%.

Которуунун валютасы – кыргыз сому, россиянын рубли, казах тенгеси, АКШнын доллары жана евро.

“БЕРЕКЕ” тутумунун пайдалануучуларынын, банктык эсепти ачпастан, Кыргызстандын бардык аймагында акча которууларды тез жөнөтүүгө жана алууга мүмкүнчүлүгү бар. “БЕРЕКЕ” тутуму боюнча которууну жүргүзүү үчүн жөнөтүүчү паспортту гана көрсөтүшү керек, ал эми алуучу – паспортту жана которуунун кодун көрсөтүшү керек.

Жөнөтүүчүлөр үчүн “БЕРЕКЕ” тутумунун артыкчылыгы - бул, биринчи ирет, жөнөтүүгө арзан тариф, коопсуздук жана которуу алуучуга берилет дегенге 100% ишеним.

Басма нускасы