Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Тарифтер

ТЕЙЛОО КЫЗМАТТАРГА ТАРИФТЕР

НАСЫЯ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

 

ЭСКЕРТҮҮЛӨР

Банк, базар шарттарына жараша, бекитилген тарифтерди өзгөртүү укугун өзүнө калтырат, ошондой эле Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын чечимине жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, депозиттер, эсептешме-кассалык тейлөө боюнча жеке тарифтерди кардар менен макулдашуу боюнча бекитүү укугун өзүнө калтырат.

 

 

 

Басма нускасы