Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Лизинг

Насыя продуктусу Валюта Насыянын мөөнөтү
(месяцев)
Пайыздык чен
(жылдык)
«Мамлизинг-1» KGS 7 жылдан ашык эмес 6%дан 9%га чейин
"Мамлизинг-2" KGS 7 жылдан ашык эмес 8%ден 11%ге чейин
"Мамлизинг-3" KGS 7 жылдан ашык эмес 8%дан 11%га чейин
«Мамлизинг-4» KGS 10 жылдан ашык эмес жылдык 6%
“ЕАӨБ - ЕврАзЭК” KGS 7 жылга чейин жылдык 9%
«Лизинг-Насыя» KGS 5 жылдан ашык эмес жылдык 9%
«АБ-лизинг»
KGS 6 жылдан ашык эмес 14%
USD 6 жылдан ашык эмес 9%
ОКӨФ - лизинг
KGS 5 жылдан ашык эмес 12%
RUB 5 жылдан ашык эмес ресурстардын наркына жараша белгиленет
USD 7 жылдан ашык эмес 5%


Басма нускасы