Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Бизнес насыялар

Насыя продуктусу Валюта Насыянын мөөнөтү Пайыздык чен
(жылдык)
«Бизнес-Инвест»
KGS 5 жылга чейин 12%
USD 5 жылга чейин 5%
“АӨБ – Айымдардын бизнесин колдоо жана өнүктүрүү”
KGS 5 жылга чейин 18%
KGS 3 жылга чейин 10%
USD 5 жылга чейин 14%
«Агробизнес жана маркетинг»
KGS 2 жылдан 10 жылга чейин 10%-18% - 21%
USD 2 жылдан 10 жылга чейин 16% - 19%
«Чакан жана орто бизнести колдоо жана өнүктүрүү - Өндүрүү жана кайра иштетүү – Өндүрүш насыясы»
KGS 2 жылдан 5 жылга чейин 6% - 16% - 18%
USD 2 жылдан 5 жылга чейин 16% - 18%
«Чакан жана орто бизнести колдоо жана өнүктүрүү - Соода жана тейлөө кызматтар» KGS 3 жылдан 5 жылга чейин 21%-22%
«Пайдалуу» USD 48 айга чейин (48 айды камтуу менен) 14%-13%-12%-11%-10%
“Чакан жана орто бизнести каржылоо (ЕАӨБ)” USD 36 айга чейин 12%-14%

Адистештирилген насыя продуктулары

Насыя продуктусу Валюта Насыянын мөөнөтү Пайыздык чен
«Овердрафт»
KGS 1 жылга чейин жылдык 22% - 24%
USD 1 жылга чейин жылдык 22% - 24%
«Банк кепилдиги»
KGS келишимдин мөөнөтүнө ылайык негизделген кепилдик кепилдиктин суммасынан 0,5%дан 6%га чейин
USD келишимдин мөөнөтүнө ылайык негизделген кепилдик кепилдиктин суммасынан 0,5%дан 6%га чейин
«Жеке секторду өнүктүрүү боюнча Ислам Өнүктүрүү Корпорациясынын (ИӨК) долбоору боюнча банк кепилдиги» USD 5 жылга чейин жылдык 3% ден 4% чейин


Басма нускасы