Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

КНЧны каржылоо (айыл чарбага узак мөөнөттү инвестициялык насыялар: айыл чарба продукциясын өндүрүү, кайра иштетүү жана сатуу) Пасыя продуктысы боюнча насыялоонун мүнөздөгүчтөрү

 

Насыянын максаттары

агрардык өндүрүштүк-сатуу чынжырларын каржылоо: айыл чарба техникасын жана жабдууларды сатып алууга, айыл чарба продукциясын чыгаруу, кайра иштетүү, сактоо, ташуу жана сатуу боюнча ишканаларды курууга, реконструкциялоого, модернизациялоого

Насыянын суммасы

500 000 еврого чейин (сом менен эквивалент)

Насыянын мөөнөтү

жүгүртмө капиталды толуктоого 3 жылга чейин;

инвестицияларга – бир жылдан жогору 7 жылга чейин

Пайыздык чендер

жүгүртмө капиталды толуктоого жылдык 13%;

инвестицияларга жылдык 13%дан 16%га чейин

Насыяны төлөп берүү

акча агымдарына жараша жеке график

Жеңилдетилген мезгил

негизги карыз боюнча 9 айга чейин

Жеңилдетилген мезгил

насыянын негизги суммасы боюнча 9 айга чейин мүмкүн

Камсыздоо

кыймылсыз мүлк, кыймылдуу мүлк

                                * Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 12,64 %дан

Маалымат алуу үчүн телефон:  0312 68 -00-00

Кеңири маалымат...

Насыя эсептегичи

Для более детального и точного расчета необходимо обратиться к кредитному специалисту

Басма нускасы