Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Агро насыялар

Насыя продуктусу Валюта Насыянын мөөнөтү Пайыздык чен
(жылдык)
«Бизнес-Инвест»
KGS 5 жылга чейин 10%
USD 5 жылга чейин 5%
“Өсүмдүк өстүрүүчүлүк” KGS 2 жылдан 10 жылга чейин 10%-18%
«Мал-чарба-насыясы»
KGS 2 жылдан 7 жылга чейин 10% -18%
USD 2 жылдан 7 жылга чейин 16%
«Айыл чарба өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга көмөктөшүү»
KGS 2 жылдан 5 жылга чейин 20%
USD 2 жылдан 5 жылга чейин 8%
КНЧны каржылоо (айыл чарбага узак мөөнөттү инвестициялык насыялар: айыл чарба продукциясын өндүрүү, кайра иштетүү жана сатуу) KGS 7 жылга чейин 13%-16%

Адистештирилген насыя продуктулары

Насыя продуктусу Валюта Насыянын мөөнөтү Пайыздык чен
«Азия Өнүктүрүү Банкынын (АБР)»
KGS 2 жылдан 10 жылга чейин 8%-10%
USD 2 жылдан 10 жылга чейин 16%


Басма нускасы