Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Төлөм карталары

«Элкарт» төлөм картасы

Айыл Банк өзүнүн кардарларына, көп ыңгайсыздыктардан куткарууга жардам берген жана жеңил жана комфорттуу жашоого мүмкүнчүлүк берген , «Элкарт» төлөм картасын сатып алууну сунуштайт. 
«Элкарт» картасы соода-тейлөө ишканаларында товарларды жана тейлөө кызматтарды төлөө үчүн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында накталай акчаларды берүү пунктарында жана банкоматтарда накталай акча каражаттарды алуу үчүн дайындалган. Элкартты тейлеген бардык түйүндөр Элкарт логотипи менен наклейкалар жана башка көрсөткүчтөр менен белгиленген. 

«Элкарт» төлөм картасынын көп артыкчылыктары бар:

  • жоготуп алуу тобокелдиги менен байланышкан, накталай акчаларды өзү менен алып жүрүүгө мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу;
  • күндөлүк сатып алууларды төлөөгө ыңгайлуу каражаты;
  • эсептеги акча каражаттарына күнү - түнү жетүү мүмкүнчүлүгү;
  • үй-бүлөнүн бардык мүчөлөрү үчүн кошумча төлөм карталарды ачуу жана алардын чыгашаларын көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү;
  • эсеп боюнча көчүрмөнүн жардамы менен, карточка боюнча жүргүзүлгөн чыгашаларды эсепке алуунун ыңгайлуулугу;
  • акча каражаттарыңыздын сакталышы: картаны жоготкондо же уурдатканда, сиз акчаңызды жоготпойсуз. Картага өз убагында тосмо коюңуз, жана банк, картадагы бардык каражаттарды калыбына келтирип, сизге жаңы картаны чыгарат;
  • персоналдык ПИН-код, акча каражаттарды бөлөк адамдардын санкциясыз накталай алуудан картаңызды сактайт.

"Элкарт" банктык төлөм картасын пайдаланууга алуу үчүн Анкета.pdf

"Элкарт" банк төлөмдөрүнүн карталарын басып чыгаруу жана жеке адамдарды тейлөө келишими”.pdf

 

CARDEX АКЧА КОТОРУУЛАРЫ!

Сизге жумасына 7 күн, 24 саат тартибинде акча каражаттарды которуу керекпи?  Айыл Банк кардарларына СARDEX акча которуулардын жаңы кызматын сунуштайт!  Ушул кызмат жакындардын жана достордун банктык карталарына тез акча которууларды жүргүзүүгө Банктын кардарларына мүмкүнчүлүк берет.

Которууну жүргүзүү үчүн жөнөтүүчүдө жана алуучуда ЭЛКАРТ картасы болушу керек. Төлөмдүн жөнөтүүчүсү, карта кайсы банкта берилгенине карабастан, ЭЛКАРТ тутумунун ар кайсы банкоматынан төлөмдү жүргүзө алат. Ал үчүн банкоматтын менюсунда "CARDEX" “Акча которуулары” операцияны тандоо, алуучунун картасынын номерин жана алуучунун картасынын иштөө мөөнөтүнүн аяктаган күнүн киргизүү зарыл. Жөнөтүүчү көрсөткөн сумманы төлөмдүн алуучусунун ошол эле замат алууга мүмкүнчүлүгү бар.

ДОСТУК ТАРМАГЫ

Кардарларга ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн, “ЭЛКАРТ” улуттук төлөм тутумунун алты Банк-катышуучусу: «Айыл Банк», «KICB», «Банк Азии», «Бакай Банк», «ДосКредоБанк», «ФинансКредитБанк», «БТА Банк» - өнөктөштүк тармагын түзүштү. Банктын кардарлары, кошумча комиссияларды төлөбөстөн, өз банкынын тарифтери боюнча акча каражаттарды ала алышат.

Өнөктөш тармагынын банкоматтарынын тизмеси 

 

 

АйCard төлөм картасы

Сиз жашсыз, күжүрмөнсүз жана мезгилден калышпай жүрүүнү каалайсызбы? Анда АйCard жаштар картасы Сиз үчүн!

Биздин максат – жаштарды банктык кызматтары менен пайдаланууга жана өз каражаттарды туура колдонууга үйрөтүү, ошондой эле ата-энелер балдарына тааныштар же таксистер аркылуу акчаны жөнөтүүгө муктаждыгы жок болот, себеби Айыл Банктын каалаган, керек болсо өлкөнүн эң алыскы райондорунун бөлүмүнөн АйCard картасын толуктоого жана накта акчаны алууга болот.

 

“Элкарт” пенсионердин картасы

Биз чоң аталарга жана чоң апаларга пенсияларын “ЭЛКАРТ” атайын төлөм картасына – Пенсионердин картасына алуу мүмкүнчүлүгүн сунуштайбыз. Эми Сиздерде почта бөлүмдөрүндө кезекте турууга муктаждык жок, эми пенсияны Айыл Банктын банкоматтарында каалаган убакытта алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мындан тышкары, биз Сиздерге үнөмдөлгөн акчаны сактоого жана топтоого мүмкүнчүлүк беребиз.

 

 

 

 

 

Басма нускасы