Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Мигранттар үчүн "Асыл Жер" депозити

Депозиттин дайындоосу Чет өлкөгө иштеп акча табууга кеткен кардарлар үчүн атайын салым
Депозиттин түрү Топтолуучу
Депозиттин минималдык суммасы 500 KGS; 10 USD; 300 RUB
Кошумча төгүмдөр жана алар боюнча чектемелер Чексиз
Пайыздардын төлөп берүү мезгилдиги мөөнөттүн аягында
Пайыздарды капиталдаштыруу

18 жана 24 айлык мөөнөттөр боюнча,

12 ай үчүн эсептелген пайыздар  салымдын негизги суммасына кошулат

Депозитти жарым-жартылай алуу -
Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузууда,  пайыздарды төлөп берүү 1) мөөнөтүнүн 1/2 аяктагандан кийинки учурда, сый акынын 75% төлөнөт
2) мөөнөтүнүн 1/2 аяктаганга чейинки учурда, талап боюнча төлөнүүчү салымдын (депозиттин) пайыздык чени боюнча төлөнөт.
Келишимдин мөөнөтүн узартуу Мөөнөттү узарткан күнүнө учурдагы пайыздык чен боюнча автоматтык түрдө

* Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 11,57%

Көңүл бургула, кардар депозиттик продуктусунун стандарттык мөөнөттөрүнүн  арасынан депозиттин узактыгын өз алдынча тандоого укуктуу. Ушундай учурлар үчүн пайыздык чендерди бекитүүнүн төмөнкү принциби колдонулат: стандарттык мезгилдин пайыздык чени, депозиттик продуктусунун пайыздык чендеринин шкаласына ылайык, кийинки стандарттык мезгилге чейинки мөөнөткө түзүлгөн бардык депозиттерге жайылат.

Депозит эсептегичи

Пайыздык чен (жылдык)

Валюта 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай

KGS

3% 6% 7% 8% 9% 10%
USD - - - 2% 2,5% 3%
RUB 3% 4% 5% 6% 7% 8%

 «Айыл Банк» ААК, “Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” КРдин Мыйзамына ылайык, депозиттерди коргоо тутумунун катышуучусу болуп саналат жана 2009-жылдын 12-августундагы №18/09 банк-катышуучулардын реестрине киргизилген. Бардык пайда болгон суроолор боюнча “Айыл Банк”  ААКтын Башкы кеңсесине же бөлүмдөрүнө кайрылсаңыз болот.

Банк, базар шарттарына жараша, белгиленген тарифтерди өзгөртүү укугун өзүнө калтырат, ошондой эле кардар менен макулдашуу боюнча, Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/ жактарынын чечимине  жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, депозиттер, эсептешме-кассалык тейлөө боюнча жеке тарифтерди/ өлчөмдөрдү белгилөөгө укуктуу.

Басма нускасы